Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke č. SHNM-OD-2017/000654-009
SE_D04_SHNM-OD-2017-000654-009_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
18. December 2020
Rámcová dohoda na dodanie chladených balených šalátov
CUZ_ZM-1-35_2020_2020
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. December 2020
Rámcová dohoda na dodanie čerstvých pekárenských výrobkov
CUZ_ZM-1-34_2020_2020
0,00 € Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek k.s. Centrum účelových zariadení
10. December 2020
Rámcová dohoda
Z202032643_Z
207 541,19 € Ticket Service, s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. December 2020
Zmluva o výpožičke
CPBB_ZM-040-2020-2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR- Centrum účelových zariadení
26. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030917_Z
5 700,00 € KEMA SK, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. November 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. November 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. November 2020
Rámcová zmluva
CUZ-IVS-155/2020
13 000,00 € Ladislav Sebok, SL - GASTRO Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu Bratislava
20. November 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01
CUZ_ZM_1-28-2020_2020
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Centrum účelových zariadení
20. November 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-04
CUZ_ZM_1-29-2020_2020
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum účelových zariadení
2. November 2020
Rámcová dohoda
Z202027639_Z
182 400,00 € aluplast Austria GmbH Centrum účelových zariadení
19. Október 2020
Zmluva o nájme automatov na teplé nápoje a dodávke surovín
CUZ_ZM_1-26-2020_2020
0,00 € WINNIE s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. Október 2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_3-18-2020_2020
0,00 € Linde Gas s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. Október 2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-008-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR - Centrum účelových zariadení
6. Október 2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-009-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR - Centrum účelových zariadení
6. Október 2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-011-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR – Centrum účelových zariadení
6. Október 2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-010-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR - Centrum účelových zariadení
1. Október 2020
Rámcová dohoda na dodanie mrazenej zmrzliny
CUZ_ZM-1-23-2020_2020
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. September 2020
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-24-2020_2020
0,00 € ReelTech s.r.o. Centrum účelových zariadení