Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Apríl
2020
Rámcová dohoda na drobný kuchynský inventár pre prevádzky CÚZ
CUZ_ZM-1-12-2020_2020
0,00 € Cora Gastro, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21.
Marec
2020
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva"
CUZ-T_ZM_3-8-2020_2020
Doplnená
0,00 € THERM GAS - Ing. Peter Bendík Centrum účelových zariadení
4.
Marec
2020
Rámcová dohoda
Z20204194_Z
226 798,80 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
28.
Február
2020
Dohoda o elektronickej fakturácii
CUZ_ZM-1-11-2020_2020
0,00 € PENAM SLOVAKIA a.s. Centrum účelových zariadení
28.
Február
2020
Zmluva o dielo -Výroba a montáž lavíc do učebne č.7
CUZ-IVS-61/2020
21 240,00 € ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
26.
Február
2020
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_3-7-2020_2020
0,00 € Ryba Košice, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné a opakované školenia vrátene AOP prípravy obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
05/BOZP/2020
Doplnená
14 200,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
24.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné a opakované školenia vrátane AOP prípravy elektrotechnikov a obsluhy elektrocentrál v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
01/BOZP/2020
7 500,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
24.
Február
2020
Rámcová dohoda
Z20203312_Z
Zrušená
210 000,00 € SEZAM, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné a opakované školenia 1. pomoci v súlade s Vyhl. 398/2010 Z.z. MZ SR a so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
04/BOZP/2020
9 150,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
21.
Február
2020
Zmluva o vykonaní odborného školenia
CUZ_ZM-1-9-2020_2020
2 000,00 € BE-SOFT,a.s. Centrum účelových zariadení
18.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní základné získanie teoretických poznatkov o bezpečnosti pri práci, Aktualizačná odborná príprava BT v zmysle zákona NRSR č.124/2006 Z.z. v platnom znení.
03/BOZP/2020
1 200,00 € EDUCO-CONSULT, s.r.o. Centrum účelových zariadení - stredisko IVS Bratislava
17.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní základné a opakované školenia vrátane AOP zváračov a osobitných školení v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
02/BOZP/2020
18 940,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Centrum účelových zariadení , stredisko Inštitút pre verejnú správu
11.
Február
2020
Zmluva o prenájme priemyslených utierok
CUZ-T_ZM_3-5-2020_2020
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
11.
Február
2020
Mandátna zmluva individuálne cestovné poistenie
CUZ-T_ZM_3-6-2020_2020
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
10.
Február
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena
CUZ_ZM-1-2-2020_2020
0,00 € JADURO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7.
Február
2020
Rámcová zmluva o vykonávaní lektorskej činnosti
CUZ-IVS-39/2020
4 987,50 € Mgr. Vladimír Pirošík, advokát Centrum účelových zariadení , stredisko Inštitút pre verejnú správu
4.
Február
2020
Zmluva o spolupráci
CUZ_ZM-1-1-2020_2020
0,00 € JADURO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31.
Január
2020
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_3-4-2020_2020
0,00 € Cukráreň J+R, Helena Jacková Centrum účelových zariadení
30.
Január
2020
Rámcová zmluva
CUZ_ZM-1-6-2020_2020
0,00 € František Jánoš - DREVOVÝROBA Centrum účelových zariadení Stredisko Krompachy