Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2021
Dohoda o urovnaní
CÚZ_ZM_1_38/2021
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Centrum účelových zariadení
25. November 2021
Rámcová dohoda č.1
Rámcová dohoda č.1
Doplnená
0,00 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. November 2021
Hromadná licenčná zmluva
CÚZ_ZM_1_37/2021
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Centrum účelových zariadení
24. November 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní technickej služby
CÚZ_DO_1_2-13/2021
0,00 € Comein.sk s.r.o. Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
24. November 2021
Zmluva o poskytovaní technickej služby
CÚZ_ZM_1_35/2021
0,00 € Comein.sk s.r.o. Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
22. November 2021
Rámcová dohoda
Z202122108_Z
52 032,00 € aluplast Austria GmbH Centrum účelových zariadení
9. November 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. CUZ-ZM-1-23/2021/A
CUZ_ZM_1-23-A_2021_2021
0,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. November 2021
Rámcová dohoda
Z202120704_Z
66 052,51 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. Október 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201915943_Z - Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne
CUZ_D01-2-12_2021_2021
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
6. Október 2021
Zmluva o bežnom účte
CUZ_ZM_1-30_2021_2021
0,00 € Štátna pokladnica Centrum účelových zariadení
1. Október 2021
Zmluva o dielo - opravy a revízie výťahov
CUZ_ZM_1-28_2021_2021
Doplnená
0,00 € Július Póňa - opravy a revízie výťahov Centrum účelových zariadení
29. September 2021
Mandátna zmluva
CUZ_ZM_1-24_2021_2021
0,00 € STOLAMED PLUS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
08/BOZP/2021
8 791,00 € GAJOS s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu
29. September 2021
Zmluva o spolupráci
CUZ_ZM_1-29_2021_2021
Doplnená
0,00 € Lombard s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. September 2021
Zmluva o dielo Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov CÚZ
CUZ_ZM_1-25_2021_2021
0,00 € STOLAMED PLUS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. September 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. N4167-00/2016
CUZ-T_ZM_2-9-2021_2021
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Centrum účelových zariadení
28. September 2021
Zmluva o dielo na Revízie elektroinštalácií pre CÚZ
CUZ_ZM_1-23_A_2021_2021
2 770,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. September 2021
Zmluva o dielo na Revízie elektroinštalácií pre CÚZ
CUZ_ZM_1-23_B_2021_2021
3 340,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. September 2021
Rámcová dohoda na dodanie elektroinštalačného materiálu pre CÚZ
CUZ_ZM_1-21_2021_2021
18 900,00 € TENET-PRAKTIK s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. September 2021
Havarijné poistenie vozidla
CUZ_ZM_1-26_2021_2021
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení