Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Dodatok č 1 k Zmluve o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov
DZ - 40 - Dodatok č 1
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
28. Október 2022
Protokol č. 4/2022 o zverení nehnuteľného majetku vo vlastníctve mč Bratislava-Ružinov
Protokol č. 4/2022
590 025,66 € Mestská časť Bratislava-Ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
14. September 2022
Rámcová zmluva na zneškodňovanie komunálneho odpadu skládkovaním
DZ 73/2022
45 300,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
2. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve 002/2021 - Výkon služby informátora a poskytovanie výjazdov bezpečnostnej služby
Dodatok č. 2 k Zmluve 002/2021
0,00 € GUARD EYE s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
21. Jún 2022
Zmluva o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu č. 0672022
0672022
10 000,00 € JV INTERSAD, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
21. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o obstaraní činností technika požiarnej ochrany a technika BOZP
DZ 72/2022
10 000,00 € JUDr. Slobodová Anna Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
30. Marec 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - "Železiarske a klampiarske práce 2022"
68/2022
45 820,00 € Ľudovít Röth Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
30. Marec 2022
Rámcová zmluva č 69/2022 o poskytovaní služieb - Elektroinštalačné práce - nákup, montáž, servisné a údržbové práce silovej, meracej, kamerovej a telekkomunikačnej techniky so zapojením na počítačové systémy
69/2022
66 882,23 € Eltech - MP, spol. s r..o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
24. Marec 2022
Kúpna zmluva č. Z20221538-Z
Z20221538-Z
89 024,00 € REDOX, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Marec 2022
Kúpna zmluva
Z20221538_Z
106 828,80 € REDOX, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, príspevková organizácia (skrátene VPSR, p. o.)
9. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní podpory a servisných služieb IS VPSR
66/2022
49 990,00 € Fournetix, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
7. Marec 2022
Dodatok č 001 k Zmluve o dodávke plynu
9106737737
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
28. Február 2022
Protokol č. 01/2022
Protokol č. 01/2022
150 000,00 € Mestská časť Bratislava-Ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
22. Február 2022
Rámcová zmluva na servis motorových vozidiel a dodávka náhradných dielov č. 65/2022
65/2022
67 500,00 € SERVIS IJ, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
18. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve 002/2021 - Výkon služby informátora a poskytovanie výjazdov bezpečnostnej služby
002/2021
0,00 € GUARD EYE s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
17. Február 2022
Rámcová zmluva na zneškodňovanie komunálneho odpadu skládkovaním
64/2022
12 600,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
9. Február 2022
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
63/2022
0,00 € Lindstrom, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
1. Február 2022
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
62/2022
30 875,00 € LAPERR, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
31. Január 2022
Rámcová zmluva na zhodnot., zneškodňovanie komun. odpadu spaľovaním
61/2022
69 556,96 € Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
31. Január 2022
Rámcová zmluva na uloženie a zhodnoc. biologicky rozložiteľného odpadu
60/2022
54 427,51 € BUČINA EKO, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.