Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva č. 232067 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
SNPVF-Z/115/2023
832 167,00 € Enviromentálny fond Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. September 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/112/2023
0,00 € Marcom - Sk, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4. September 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/116/2023
0,00 € MVDr. Martina Pálešová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
28. August 2023
Z M L U V A č. 232067 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232067 08U02
832 167,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. August 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/113/2023
0,00 € Mgr. Stanislava Pekarová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. August 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/114/2023
0,00 € Mgr. Viktor Blaho Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/07
SNPVF-Z/111/2023
Doplnená
1 030 277,13 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. August 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/87/2023
Doplnená
21 900,00 € Maruna, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. August 2023
Smlouva o zajištění odborné praxe
SNPVF-Z/110/2023
0,00 € Česká zemědelská univerzita v Praze Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. August 2023
Zmluva o odbere odpadu zo zálohovaných obalov
SNPVF-Z/107/2023
0,00 € Správca zálohového systému n.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. August 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/91/2023
114 558,12 € Stavby MV, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. August 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie č. 8/2023
SNPVF-Z/106/2023
0,00 € Mariana Kopkášová, DiS. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. August 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/105/2023
0,00 € Ing. Juraj Mikuš Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. August 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/94/2023
33 214,80 € Jantárová cesta, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
2. August 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie 8/2023
SNPVF-Z/98/2023
0,00 € Ing. Ivan Šupolík Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
1. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/78/2022
SNPVF-Z/78/2023
18 651,60 € Gratex International, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
31. Júl 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Návštevnícke centrum Správy Národného parku Veľká Fatra"
SNPVF-Z/96/2023
0,00 € Ing. arch. Ondrej Jurčo Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
31. Júl 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Návštevnícke centrum Správy Národného parku Veľká Fatra"
SNPVF-Z/82/2023
0,00 € Ing. arch. Michal Bogár, PhD. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
31. Júl 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Návštevnícke centrum Správy Národného parku Veľká Fatra"
SNPVF-Z/89/2023
0,00 € Ing. arch. Adam Lukačovič Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
31. Júl 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Návštevnícke centrum Správy Národného parku Veľká Fatra"
SNPVF-Z/84/2023
0,00 € Ing. arch. Ondrej Marko Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine