Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z-135/2023
6 360,00 € Gratex International, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. December 2023
Licenčná zmluva
SNPVF-Z/133/2023
0,00 € Ing. Juraj Žiak Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. November 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozuidla na služobné účely
SNPVF-Z/132/2023
0,00 € Ing. Roman Fajth Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. November 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/129/2023
0,00 € Ing. Peter Kubík Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. November 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/131/2023
0,00 € Ing. Marek Sádovský Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. November 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/130/2023
0,00 € Pavel Plavec Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
26. Október 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/126/2023
0,00 € Marián Šuška Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
26. Október 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/128/2023
0,00 € Ing. Mária Apfelová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
26. Október 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/127/2023
0,00 € Ing. Ivan Šupolík Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
17. Október 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-123/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Dráb Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
17. Október 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/125/2023
0,00 € Daniel Dančo Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
17. Október 2023
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/124/2023
0,00 € Ing. Marek Sádovský Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. September 2023
Darovacia zmluva
SNPVF-Z/121/2023
150,00 € Metro, o.z Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. September 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/122/2023
0,00 € Ing. Radovan Kmeť Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
13. September 2023
Kúpna zmluva
SNPVF/P-6/2023
Doplnená
28 344,00 € PRP, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. September 2023
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/120/2023
9 399,24 € INSTAL MT, s. r. o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. September 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva
SNPVF-Z/119/2023
160 200,00 € Kuklica Smerek architekti, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. September 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva
SNPVF-Z/118/2023
Doplnená
50 280,00 € Ing. arch. Tomáš Ružiak Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. September 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva
SNPVF-Z/97/2023
129 500,00 € BO s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. September 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/108/2023
10 900,00 € Dafné profi, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine