Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Jún
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
186/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Ninisová
15.
Jún
2021
Kúpna zmluva
181/2021
3 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ZELKOV, s.r.o.
15.
Jún
2021
Zmluva o klinickom skúšaní LRP/LUBT010/2016/008
180/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky IQVIA RDS Slovakia s.r.o.
14.
Jún
2021
DODATOK č. 17 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
179/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
11.
Jún
2021
DODATOK č. 2 k Zmluve o klinickom skúšaní B7451015
178/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ICON Clinical Research, Ltd.
9.
Jún
2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. NNP 1/2021
176/2021
85 351,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
4.
Jún
2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1087/2021
1087/2021
165 296,20 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
4.
Jún
2021
Nájomná zmluva 10/2021
174/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Dávid Pospíšil
25.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci pri zriadení a organizácii veľkokapacitných očkovacích centier
170/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj
24.
Máj
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 15
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Máj
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
169/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ján Szkokan
19.
Máj
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 14/2021
167/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Sabina Vargová
18.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
166/2021
Doplnená
1 017 315,27 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
Máj
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
162/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Mgr. Klaudia Slobodová
11.
Máj
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
163/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Mgr. Lenka Vidovičová
11.
Máj
2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1006/2021
1006/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AYI7-908/2021
Doplnená
1 017 315,27 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
Máj
2021
Nájomná zmluva 9/2021
161/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Viktória Szombatová
3.
Máj
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 11/2021
160/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Islam M.T.Baninemra
30.
Apríl
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 13/2021
156/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Zuzana Hrabovská
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »