Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000723
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP1/2023
45/23
13 770,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Národná transfúzna služba SR
26. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 19052023
19052023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Žaneta Lencsésová
26. Máj 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve č. 62NFAS000518
62NFAS000518
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
26. Máj 2023
Dodatok č. 24 k Zmluve č. 62NFAS000518
62NFAS000518
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
23. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 1/2023
23052023
13 770,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Národná transfúzna služba SR
22. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní sterilizačných služieb
18052023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky CHIR- HD s.r.o.
22. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia
18052023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky CHIR-HD s. r. o.
19. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
11052023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ROBIN LOOK, spol. s r.o.
19. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 17052023/1
17052023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Laura Balažovičová
19. Máj 2023
Dodatok č. 21 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4004NFAL000117
4004NFAL000117
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Union zdravotná poisťovňa, a. s.
16. Máj 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 24042023/3
24042023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Kitty Mikovicsová
12. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia
11052023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
12. Máj 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o klinickom slúšaní B7451015
12052023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ICON Clinical Research, Ltd., South County Business Park,
12. Máj 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 24042023/1
24042023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Juraj Ďurina
11. Máj 2023
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ LIEKU PODĽA PROTOKOLU KLINICKÉHO SKÚŠANIA CLOU064A2305
CLOU064A2305
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Novartis Slovakia s.r.o.
9. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
09052023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská zdravotnícka univerzita
5. Máj 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 03052023
03052023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Marianna Melišková
5. Máj 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 12042023
12042023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Erika Képešiová
5. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlania
2255/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky