Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 25/2021
3/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Hana Prusáková
13. Január 2022
Dodatok č. 22 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000118
5/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
13. Január 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 2/2022
4/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Viktória Kender Pinke
4. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Balsam s.r.o.
29. December 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
422/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mária Kucsera
29. December 2021
Nájomná zmluva 30/2021
421/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Adrián Czuczor
28. December 2021
Zmluva o uchovávaní liekov
2113/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
22. December 2021
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ LIEKU PODĽA PROTOKOLU KLINICKÉHO SKÚŠANIA CQGE031E12301
412/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Novartis Slovakia s.r.o.
21. December 2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2021-KP
403/2021
2 176,65 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Spojená škola F. Rákocziho 5 Nové Zámky s org. zl. ZŠ
21. December 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu
2127/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
7. December 2021
Nájomná zmluva 29/2021
307/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Jana Reháková
2. December 2021
Nájomná zmluva 28/2021
305/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Peter Balango
2. December 2021
Zmluva o výpožičke
303/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nemocnica s poliklinikou, n.o.
2. December 2021
Nájomná zmluva 27/2021
304/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nikoleta Nagyová
19. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 24/2021
293/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Veronika Brodnianska
10. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
288/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Tamás Tibor Zoltán
10. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
285/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Denis Lovász
10. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
286/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Michaela Csillagová
10. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
284/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Katarína Vojtechová
10. November 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
287/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Michaela Škulecová