Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5988-2024
26,33 € Mária Hronská Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1635-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra P.U.R.E., s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5998-2024
24,92 € Mária Eliašová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6003-2024
355,20 € Valéria Kováčová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5934-2024
2 195,95 € Jozef Takáč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5944-2024
24,92 € Ladislav Jesenský Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5953-2024
519,63 € Ľudmila Eštoková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5949-2024
35,86 € Jozef Vaško Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5962-2024
63,49 € Margita Platková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1639-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MiprEL s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5227-2024
442,87 € Oľga Faberová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5304-2024
4,66 € Tomáš Matis Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5316-2024
545,07 € Marta Fritzká Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5318-2024
2 963,80 € Ing. Jolana Sedláková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5327-2024
1 609,65 € MUDr. Jolana Salaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5328-2024
73,24 € Ing. Helena Ondrejčová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5246-2024
465,86 € Mária Szegediová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5255-2024
442,87 € Alžbeta Lenártová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5293-2024
591,05 € Ing. Eva Tencerová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-6633-2024
282,25 € Dušan Matis Valaliky Industrial Park, s. r. o.