Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96274
2 318,00 € Mgr. Vladimír Papp Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102139
3 352,00 € Mgr. Monika Olosova Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102686
2 380,00 € Jenei Tomáš Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
79137
1 511,00 € Peter Spodniak, Iveta Spodniaková Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Máj 2023
VP/22/12600/002
VP/22/12600/002
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 21/22
750,00 € KBN Hamburg Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 22/22
950,00 € Agencia Delta Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 23/22
700,00 € Teenage Head Music Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 27/22
550,00 € Jordy Duitscher Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 24/22
2 350,00 € On Stage UG Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 8/23
1 550,00 € ON Stage UG Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o dielo
4661501/2023
23 952,88 € Heat in, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
31. Máj 2023
Zmluva o dielo
4661498/2023
15 878,52 € Heat in, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 6/23
1 350,00 € Alan Robinson MGNT Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ13/21
1 000,00 € Bedřich Svítil Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 4/22
700,00 € KBN Hamburg Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 6/22
1 850,00 € Intenational agency Network Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ1/22
1 806,00 € Jarolím Uher Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ3/22
1 459,00 € Xénia Sedláková Múzeum obchodu
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny 13/2022
1 600,00 € International agency network Múzeum obchodu