Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Január
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2020-0235-1179530/02
0,00 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
25.
Január
2022
Zmluva o dielo
2021-0281-1176520
1 187 579,58 € C.G.C. CorpSec, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
25.
Január
2022
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2021-0413-1125221
12 186,48 € AP ANDREAS, spol, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
25.
Január
2022
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2021-0430-1125221
1 398,65 € Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
25.
Január
2022
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2021-0426-1125221
9 387,90 € Milan Kačánek – TMK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24.
Január
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení do prenosovej sústavy SR
2014-0256-1171510/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24.
Január
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0395-1127222
39 702,32 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24.
Január
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0405-1123221
64 952,75 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Január
2022
Dodatok č. 2 k Dohode o konzorciu na realizáciu dodatočných štúdií o synchrónnom prepojení ukrajinskej a moldavskej elektrizačnej sústavy s elektrizačnou sústavou ENTSO-E v synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa
2019-0072-1172510/02
0,00 € EMS; MAVIR; PSE; SEPS; 50Hertz; TRANSELECTRICA EMS; MAVIR; PSE; SEPS; 50Hertz; TRANSELECTRICA
20.
Január
2022
Zmluva o poskytovaní technickej podpory
2021-0323-1158330
0,00 € Unicorn Systems SK s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
2021-0415-1209301
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Čiastková zmluva č.4 k Rámcovej dohode č.2017-0108-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn - oblasť 4
2021-0428-1129222
258 900,37 € ENZA, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Čiastková zmluva č.4 k Rámcovej dohode č.2017-0109-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn - oblasť 5
2021-0429-1129222
178 467,74 € RENAS s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2021-0237-1171510/01
0,00 € EGÚ Brno, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
2021-0414-1209301
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
2021-0417-1209301
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
2021-0362-1209301
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Zmluva o dielo
2021-0345-1214610
0,00 € SoftwareONE Slovakia s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Január
2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
2021-0416-1209301
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18.
Január
2022
Zmluva o dielo
2021-0322-1133223
32 636,40 € SPIE Elektrovod, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »