Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2020-0325-1180530/01
0,00 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
September
2021
Kúpna zmluva
2021-0255-1213610
330 356,20 € SYNCHRONIX, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
September
2021
Zmluva o dielo
2020-0334-1175520
269 767,50 € Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.; OVIDA, s.r.o.; Geodetické služby, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny
2017-0010-1151320/02
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Duslo, a.s.
8.
September
2021
Agreement on Congestion Income Re-Distribution on Poland’s interconnectors and sharing costs of remuneration of long term transmission rights, following Interim Market Coupling Project implementation
2021-0264-1195720
0,00 € PSE; Litgrid; SVK; 50Hertz; CEPS; SEPS PSE; Litgrid; SVK; 50Hertz; CEPS; SEPS
8.
September
2021
Long-Term Agreement on the Permanent Synchronous Operations of the Turkish Power System with the Continental Europe Synchronous Area
2021-0043-1196720
0,00 € TEIAS; 50Hertz; Amprion; APG; ČEPS; CREOS; HOPS; ESO; ELES; Elia; Energinet; ADMIE; MAVIR ZRt.; Transelectrica S.A.; PSE S.A.; REE; REN; RTE; SEPS; TenneT NL; TenneT DE; Terna; TransnetBW; VUEN; CGES AD; EMS AD Beograd; MEPSO; NOSBiH;OST;Swissgrid;ENTSO-E TEIAS; 50Hertz; Amprion; APG; ČEPS; CREOS; HOPS; ESO; ELES; Elia; Energinet; ADMIE; MAVIR ZRt.; Transelectrica S.A.; PSE S.A.; REE; REN; RTE; SEPS; TenneT NL; TenneT DE; Terna; TransnetBW; VUEN; CGES AD; EMS AD Beograd; MEPSO; NOSBiH;OST;Swissgrid;ENTSO-E
2.
September
2021
Zmluva o dielo
2021-0172-1178530
180 536,94 € LiV ELEKTRA, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2.
September
2021
Kúpna zmluva
2021-0231-1165420
4 198,36 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2.
September
2021
Long-term Agreement on the Permanent Synchronous Operations of the Burshtyn TPP Island with the Continental Europe Synchronous Area
2021-0134-1196720
0,00 € 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; CREOS; HOPS; ESO; ELES; ELIA; Energinet; ADMIE; MAVIR; Transelectrica; PSE S.A.; REE; REN; RTE; SEPS; TennetT NL; TennetT DE; Terna; TransnetBW; VUEN; CGES AD; EM SAD Beograd; MEPSO; NOSBiH; OST; Swissgrid; ENTSO-e 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; CREOS; HOPS; ESO; ELES; ELIA; Energinet; ADMIE; MAVIR; Transelectrica; PSE S.A.; REE; REN; RTE; SEPS; TennetT NL; TennetT DE; Terna; TransnetBW; VUEN; CGES AD; EM SAD Beograd; MEPSO; NOSBiH; OST; Swissgrid; ENTSO-e
2.
September
2021
Zmluva o dielo
2020-0234-1180530
221 880,00 € EGEM, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
26.
August
2021
Zmluva o dielo
2021-0104-1133223
148 776,00 € EGEM, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
25.
August
2021
Agreement on the Accession to db-direct internet
2021-0163-1161410
0,00 € Deutsche Bank AG Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGIT)
20.
August
2021
Zmluva o vysporiadaní autorských práv k autorským dielam vytvoreným pri implementácii TIS SAP PM GEO a poskytovaní služieb podpory užívateľov TIS SAP PM GEO
2021-0174-1185230
0,00 € SYNCHRONIX, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
20.
August
2021
Zmluva o dielo
2021-0018-1175520
632 589,22 € SITEL s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
20.
August
2021
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
2021-0175-1185230
396 480,00 € SYNCHRONIX, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18.
August
2021
Čiastková zmluva č. 4 k Rámcovej dohode č. SEPS - 2017-0105-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 1
2021-0221-1133223
161 249,18 € COMENERG, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18.
August
2021
Dodatkom č. 2 k zmluve medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav
2015-0612-1155320/02
0,00 € ČEPS; PSE; 50Hertz; SEPS; TenneT; APG; MAVIR; ELES ČEPS; PSE; 50Hertz; SEPS; TenneT; APG; MAVIR; ELES
12.
August
2021
Zmluva o dielo
2021-0198-1170510
104 400,00 € EGÚ Brno, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11.
August
2021
Zmluva o dielo
2021-0054-1129222
304 162,40 € RENAS s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11.
August
2021
Čiastková zmluva č. 4 k Rámcovej dohode č. SEPS - 2017-0106-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 2.
2021-0222-1133223
0,00 € RENAS, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »