Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Apríl
2022
Dodatok č.3 k poistnej zmluve č. 411 005 895
2008-0447-110000/03
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.; KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group; Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu; Generali Poisťovňa, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
2021-0432-1178530
494 647,40 € Siemens s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní vzdelávacej platformy na účely oboznamovania s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a školenia ochrany pred požiarmi
2022-0078-1110130
5 004,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
2022-0023-1178530
226 800,00 € SPIE Elektrovod, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Apríl
2022
Zmluva na poskytovanie služieb Microsoft Office 365
2022-0019-1214610
148 608,00 € SoftwareONE Slovakia s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Apríl
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2018-0446-1180530/01
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19.
Apríl
2022
Kúpna zmluva
2022-0108-1164420
7 943,68 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ing. Eva Görfölová
13.
Apríl
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2007-0228-1164420/15
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
13.
Apríl
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2018-0015-1164420/03
759,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
13.
Apríl
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2015-0690-1164420/04
649,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
2022-0050-1139230
380 246,40 € Hitachi Energy Slovakia, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12.
Apríl
2022
Kúpna zmluva
2022-0060-1164420
2 857,41 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ing. Lenka Högerová
8.
Apríl
2022
Clearing-Rahmenvereinbarung 2019 (Clearing Framework Agreement 2019)
2021-0406-1161410
0,00 € UniCredit Bank AG Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Apríl
2022
Kúpna zmluva
2022-0061-1164420
4 188,90 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ing. Miroslav Jašek
7.
Apríl
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2021-0018-1175520/01
0,00 € SITEL s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6.
Apríl
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0068-1164420/04
579,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6.
Apríl
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0068-1164420/02
219,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6.
Apríl
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0068-1164420/03
219,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2022-0100-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6.
Apríl
2022
Confidentiality Agreement
2022-0003-1103101
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Elia Grid International SA/NV Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Elia Grid International SA/NV
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »