Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Jún
2022
Zmluva o dielo
2022-0025-1131223
205 271,58 € JOMA Slovakia, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Jún
2022
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2022-0156-1129222
19 296,42 € Jaroslav Šaár Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Jún
2022
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2022-0160-1129222
10 096,32 € Milan Zvara Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí a ochrane informácii
2022-0129-1209301
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Jún
2022
Poistná zmluva cestovného poistenia a asistenčných služieb
2022-0187-1164420
316,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0155-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ezpada AG
22.
Jún
2022
INVOICING SERVICE AGREEMENT FOR THE IGCC PLATFORM
2021-0427-1149310
0,00 € Joint Allocation Office S.A. - JAO TransnetBW; AMPRION; ; 50Hertz; APG; ČEPS; HOPS d.o.o.; ELES; Energinet; Elia; ESO; EMS; ADMIE; MAVIR; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Swissgrid; TennetT B.V.; TennetT TSO; TERNA; Transelectrica, CREOS
22.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0185-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Východoslovenská energetika a.s.
22.
Jún
2022
Dohoda o elektronickej fakturácii
2022-0134-1106120
0,00 € TV 2000 s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
Jún
2022
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
2022-0130-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Žilinská Univerzita v Žiline
22.
Jún
2022
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
2022-0128-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nano Energies Slovensko, s.r.o.
22.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
2022-0124-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Žilinská Univerzita v Žiline; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Nano Energies Slovensko, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Žilinská Univerzita v Žiline; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Nano Energies Slovensko, s.r.o.
22.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0112-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nano Energies Trade s.r.o.
22.
Jún
2022
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
2022-0131-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Stredoslovenská distribučná, a.s.
16.
Jún
2022
Zmluva o dielo
2021-0170-1175520
23 265 344,50 € SPIE Elektrovod, a. s.; ELCON BRATISLAVA, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
Jún
2022
Dodatok č. 20
Dodatok č. 20
0,00 € Základná organizácia ECHOZ pri SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní cloudovej služby
2022-0139-1211601
105 000,00 € NESS Slovensko a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0001-1209301/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ERU Europe GmbH
14.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0157-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. RESPECT ENERGY S.A.
14.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0115-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. V-Elektra Slovakia, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »