Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2021
CAPACITY MANAGEMENT MODULE COMMON SERVICE PROVIDER AGREEMENT
2021-0047-1151320
0,00 € 50Hertz; ADMIE; AMPRION; APG; AST; CREOS; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; TERNA; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN 50Hertz; ADMIE; AMPRION; APG; AST; CREOS; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; TERNA; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN
29.
Júl
2021
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2021-0197-1129222
33 339,73 € Pozemkové spoločenstvo – vlastníkov urbárskeho majetku Krpeľany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2019-0149-1183210/02
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0191-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Axpo Bulgaria EAD
27.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0154-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Vattenfall Energy Trading GmbH
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
2021-0103-1152320
0,00 € MEGRA, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0157-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. RESPECT ENERGY S.A.
27.
Júl
2021
Zmuva o zriadení vecných bremien
2021-0206-1176520
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0155-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ezpada AG
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0136-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ČEZ, a.s
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0152-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Energy Financing Team (Switzerland) AG
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0150-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0158-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Energie2, a.s.
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0112-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nano Energies Trade s.r.o.
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0142-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0145-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Stredoslovenská energetika, a. s.
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0151-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Polenergia Obrót S.A.
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0121-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Uniper Global Commodities SE
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0122-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Danske Commodities A/S
23.
Júl
2021
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2018-0338-1151320/03
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »