Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Február
2022
Dohoda o elektronickej fakturácii
2022-0024-1105110
0,00 € Entia s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18.
Február
2022
Zmluva o dodaní hardvéru
2021-0341-1176520
208 187,22 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18.
Február
2022
Zmluva o poskytovaní služieb správy zariadení (tlačiarní)
2021-0335-1214610
202 188,19 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17.
Február
2022
Zmluva o dielo
2021-0324-1176520
81 000,00 € WDS Solutions s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17.
Február
2022
Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe transformácie 400/110 kV v novej elektrickej stanici Ladce
2021-0199-1171510
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
Február
2022
Dodatokč. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní regulačných služieb na rok 2022
2019-0352-1151320/01
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
Február
2022
Rámcová zmluva o zabezpečení vytvorenia diela, poskytnutia licencie a poskytnutí služieb
2021-0286-1103101
0,00 € Sebik.tv, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Február
2022
Grantová Dohoda BIDSF č. 020D
2021-0368-1205710
0,00 € European Bank for Reconstruction and Development Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Február
2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0001-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ERU Europe GmbH
15.
Február
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021-0347-1101100
0,00 € Neopublic s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2012-0213-1164420/13
319,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2011-0383-1164420/03
29,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2003-0367-1164420/23
49,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Február
2022
Zmluva na realizáciu auditu poistných vzťahov
2022-0005-1164420
5 880,00 € MARSH EUROPE - organizačná zložka Slovensko Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Február
2022
Zmluva na realizáciu auditu poistných vzťahov
2022-0007-1164420
4 680,00 € BDR, spol. s r.o., Respect Slovakia, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Február
2022
Central Europe System Operation Region TSOs and Swissgrid Cooperation Agreement
2021-0314-1197720
0,00 € 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; CREOS; EirGrid; ELES; Elia; HOPS; MAVIR; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; SONI; TTG; TTB; TERNA; Transelectrica; TransnetBW; VUEN Swissgrid AG
14.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2019-0130-1164420/02
219,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2021-0133-1164420/01
579,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0403-1131223
77 297,09 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0399-1131223
64 315,20 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »