Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2022
Zmluva o dielo
2021-0170-1175520
23 265 344,50 € SPIE Elektrovod, a. s.; ELCON BRATISLAVA, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. Jún 2022
Dodatok č. 20
Dodatok č. 20
0,00 € Základná organizácia ECHOZ pri SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní cloudovej služby
2022-0139-1211601
105 000,00 € NESS Slovensko a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0001-1209301/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ERU Europe GmbH
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0157-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. RESPECT ENERGY S.A.
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0115-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. V-Elektra Slovakia, a.s.
10. Jún 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0164-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. CAPITAL-ALLIANCE s.r.o.
10. Jún 2022
Dohoda o odmene sprostredkovateľa
2022-0167-1103101
0,00 € JUDr. Radoslava Sláviková Geržová, PhD. Základná odborová organizácia ECHOZ pri SEPS, a.s.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0121-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Uniper Global Commodities SE
8. Jún 2022
Dohoda o elektronickej fakturácii
2022-0020-1105110
0,00 € STILUS, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0152-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Energy Financing Team (Switzerland) AG
8. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0343-1209301/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nano Energies Slovensko s.r.o.
8. Jún 2022
CSA - Coordinated Security Assessment - Service Agreement (SA)
2022-0110-1150310
0,00 € TSCNET Services GmbH 50Hertz; Amprion; APG; ČEPS; ELES; HOPS; MAVIR; PSE; SEPS; Swissgrid; TenneT TSO B.V.; TenneT GmbH; Transelectrica; TransnetBW
8. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0148-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. EDF Trading Limited
8. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0140-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. MND a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o dielo
2022-0038-1127222
327 503,80 € Somma s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o dielo
2022-0112-1131223
22 560,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o dielo
2022-0044-1175520
118 368,00 € RNDr. Martin Mocik - PEDOHYG Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o dielo
2022-0109-1170510
67 210,80 € EGÚ Brno, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o dielo
2022-0046-1180530
178 560,00 € SPIE Elektrovod, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.