Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Zmluva na poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby
2022-0176-1165420
85 204,80 € UNICARBACK, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. Júl 2022
Zmluva na poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby
2022-0175-1165420
51 834,42 € SLOVCLEAN a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0277-1209301/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. NextTradeEurope s.r.o.
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
2021-0386-1175520
69 600,00 € RNDr. Martin Mocik - PEDOHYG Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27. Júl 2022
Dohoda o elektronickej fakturácii / Agreement on Electronic Invoicing
2022-0173-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; ENTSO-E Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; ENTSO-E
26. Júl 2022
Zmluva o dielo
2021-0209-1175520
958 200,00 € Združenie VUJE, a.s. a PROVED, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0145-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Stredoslovenská energetika, a. s.
25. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive
2022-0189-1164420
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022-0122-1121210
119 988,00 € ELCON BRATISLAVA, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21. Júl 2022
Memorandum o spolupráci v rámci zabezpečenia výkonu leteckej diagnostiky a súvisiacich činností
2022-0166-1183210
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19. Júl 2022
Zmluva o spoločnom postupe pri pripojení spoločnosti Duslo, a. s., do prenosovej sústavy SR v ESt Križovany
2022-0162-1171510
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Duslo, a.s.
19. Júl 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o spoločnom postupe pri zmene pripojenia spoločnosti FORTISCHEM a. s. do prenosovej sústavy SR v elektrickej stanici Bystričany
2016-0291-1171510/05
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. FORTISCHEM a. s. „pod dočasnou ochranou“
14. Júl 2022
Zmluva o ochrane obchodného tajomstva
2022-0138-1170510
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14. Júl 2022
Zmluva o ochrane obchodného tajomstva SSD
2022-0136-1170510
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14. Júl 2022
Day Ahead Operational Agreement for the Core Flow-Based Market Coupling Project for the Core Region (Core DAOA)
2022-0030-1195720
0,00 € 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; CREOS; HOPS; ELES; ELIA; MAVIR; TEL; PSE; RTE; SEPS; TennetT; TTG; TransnetBW; BSP; CROPEX; EPEX; EXAA; HUPX; EMCO; OPCOM; OKTE; OTE; TGE 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; CREOS; HOPS; ELES; ELIA; MAVIR; TEL; PSE; RTE; SEPS; TennetT; TTG; TransnetBW; BSP; CROPEX; EPEX; EXAA; HUPX; EMCO; OPCOM; OKTE; OTE; TGE
13. Júl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o podnikateľskom účte
2015-0481-1161410/03
0,00 € 365.bank, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022-0098-1101100
25 152,00 € ZAYOmedia.com s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8. Júl 2022
AGREEMENT ON THE TRANSFER AND CO OWNERSHIP OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RELATING TO “LIBRA SOFTWARE”
2021-0279-1151320
0,00 € ČEPS; National Grid; PSE; REE; REN; RTE; TERNA; Swissgrid; AMPRION; Statnett; SVK; 50Hertz; ADMIE; APG; AST; Elering; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; Litgrid; MAVIR; NG ESO; SEPS; SVENSKA KRAFTNÄT; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN; ESO; CREOS ČEPS; National Grid; PSE; REE; REN; RTE; TERNA; Swissgrid; AMPRION; Statnett; SVK; 50Hertz; ADMIE; APG; AST; Elering; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; Litgrid; MAVIR; NG ESO; SEPS; SVENSKA KRAFTNÄT; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN; ESO; CREOS
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní technickej podpory HW komponentov prevádzkového informačného systému
2022-0177-1158330
23 803,20 € IPESOFT spol. s r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní technickej podpory - Implementácia centralizovaného Servicedesk riešenia
2021-0235-1185230/01
0,00 € ALVAO s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.