Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
2022-0012-1119210
315 990,00 € Siemens Energy, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5.
Apríl
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0068-1164420/01
199,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5.
Apríl
2022
Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti
2022-0051-1101100
0,00 € Sebik.tv, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5.
Apríl
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2003-0436-1164420/13
229,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5.
Apríl
2022
Vertrag über das Meldewesen gegenüber einem Transaktionsregister nach Maßgabe des Art. 9 EMIR
2021-0409-1145301
0,00 € UniCredit Bank AG Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5.
Apríl
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0074-1164420/01
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5.
Apríl
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2010-0667-1164420/09
229,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
1.
Apríl
2022
Kúpna zmluva
2022-0059-1164420
3 644,17 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ing. Marián Sivka
31.
Marec
2022
Kúpna zmluva
2022-0058-1164420
3 503,36 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Pavol Gamboš
31.
Marec
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb správy zariadení (tlačiarní)
2021-0335-1214610/01
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31.
Marec
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní hardvéru
2021-0341-1176520/01
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31.
Marec
2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2008-0549-2300
2008-0549-1213610/05
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31.
Marec
2022
Kúpna zmluva
2022-0067-1164420
18 665,75 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. JUDr. Darina Klačanová
30.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2022-0094-1103101
25 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
30.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2022-0097-1103101
30 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mestská časť Bratislava - Vajnory
29.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2022-0096-1103101
25 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
29.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2022-0093-1103101
31 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar
29.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2022-0095-1103101
25 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
28.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2022-0055-1103101
4 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Občianske združenie Kultúra
25.
Marec
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2017-0155-1164420/03
85,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »