Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2022
Dodatok č. 1 k zmluve na poskytovanie upratovacích služieb v administratívnej budove spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. na Mlynských nivách 59/A v Bratislave
2021-0034-1166430/01
0,00 € MO Group, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2013-0180-1164420/05
319,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2006-0166-1164420/09
269,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2007-0109-1164420/06
759,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2022-0217-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2010-0669-1164420/02
269,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2008-0646-1164420/03
759,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2016-0022-1164420/06
179,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2019-0265-1164420/02
1 009,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2018-0158-1164420/03
269,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2022-0219-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2013-0159-1164420/05
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o pripojení
2018-0304-1164420/02
117,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2006-0167-1164420/05
209,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2020-0388-1164420/02
588,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2007-0439-1164420/05
99,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2020-0220-1164420/02
719,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva
2016-0140-1161410/02
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2012-0435-1164420/05
879,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2018-0113-1164420/02
759,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.