Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
August
2021
Zmluva o poskytovaní technickej podpory
2021-0218-1158330
34 999,20 € IPESOFT spol. s r. o Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5.
August
2021
Dodatok č. 1 k NCM Agreement
2019-0384-1151320/01
0,00 € European Commodity Clearing AG (ECC AG), Leipzig UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - as Clearing Member (CM); Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - as Non-Clearing Member (NCM)
3.
August
2021
Rámcová zmluva o pripojení do prenosovej sústavy SR
2021-0205-1171510
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovenské elektrárne a.s.
3.
August
2021
Mandátna zmluva o priamom zastupovaní mandanta v colnom konaní BA / DCM / 504 / 21
2021-0102-1152320
0,00 € DCM, spol. s r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29.
Júl
2021
Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pre obstarávanie konzultačných služieb pre projekt Danube Ingrid druhá vlna fáza 2
2021-0245-1205710
0,00 € ELMÜ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ELMÜ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2017-0330-1180530/01
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29.
Júl
2021
CAPACITY MANAGEMENT MODULE COMMON SERVICE PROVIDER AGREEMENT
2021-0047-1151320
0,00 € 50Hertz; ADMIE; AMPRION; APG; AST; CREOS; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; TERNA; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN 50Hertz; ADMIE; AMPRION; APG; AST; CREOS; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; TERNA; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN
29.
Júl
2021
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2021-0197-1129222
33 339,73 € Pozemkové spoločenstvo – vlastníkov urbárskeho majetku Krpeľany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2019-0149-1183210/02
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0191-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Axpo Bulgaria EAD
27.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0154-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Vattenfall Energy Trading GmbH
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
2021-0103-1152320
0,00 € MEGRA, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0157-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. RESPECT ENERGY S.A.
27.
Júl
2021
Zmuva o zriadení vecných bremien
2021-0206-1176520
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0155-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ezpada AG
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0136-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ČEZ, a.s
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0152-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Energy Financing Team (Switzerland) AG
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0150-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0158-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Energie2, a.s.
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0112-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nano Energies Trade s.r.o.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »