Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
August
2021
Čiastková zmluva č. 4 k Rámcovej dohode č. SEPS - 2017-0106-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 2.
2021-0222-1133223
0,00 € RENAS, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11.
August
2021
CORE TSOS AND SWISSGRID COOPERATION
2021-0194-1195720
0,00 € 50Hertz; AMPRION; APG; CREOS; ČEPS; ELES; ELIA; HOPS; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; TenneT GmbH; TenneT B.V.; Transelectrica; TransnetBW; Swissgrid 50Hertz; AMPRION; APG; CREOS; ČEPS; ELES; ELIA; HOPS; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; TenneT GmbH; TenneT B.V.; Transelectrica; TransnetBW; Swissgrid
11.
August
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov
2018-0008-1112140/02
0,00 € Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11.
August
2021
Letter of Intent between Core TSOs and Swissgrid
2020-0120-1195720
0,00 € 50Hertz; AMPRION; APG; CREOS; ČEPS; Elia; ELES; HOPS; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; Swissgrid; TenneT GmbH; TennetT B.V.; Transelectrica; TransnetBW 50Hertz; AMPRION; APG; CREOS; ČEPS; Elia; ELES; HOPS; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; Swissgrid; TenneT GmbH; TennetT B.V.; Transelectrica; TransnetBW
11.
August
2021
Mutual Agreement related to an early back up payment within the Participation Agreement between JAO and SEPS
2021-0212-1195720
0,00 € JAO S.A.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. JAO S.A.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
August
2021
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2012-0122-1164420/05
139,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
August
2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2021-0241-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
August
2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2021-0242-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
August
2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2021-0239-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
August
2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2021-0243-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
August
2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2021-0244-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
August
2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2021-0240-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
August
2021
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2014-0317-1164420/03
579,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
August
2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2021-0238-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
August
2021
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2005-0571-1164420/15
199,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
August
2021
Zmluva o dielo
2021-0204-1175520
587 440,06 € HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
August
2021
Kúpna zmluva
2021-0259-1164420
12 358,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ing. František Pecho
9.
August
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny pre Atómovú elektráreň Mochovce blok č. 3 pre odber elektriny
2019-0177-1151320/03
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovenské elektrárne, a.s.
9.
August
2021
Kúpna zmluva
2021-0260-1164420
13 926,80 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ing. Jiří Strnad
6.
August
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
2020-0032-1174520/02
0,00 € HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »