Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Zmluva o dielo
2020-0112-1178530
3 298 732,88 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18. Máj 2022
Zmluva o dielo
2022-0048-1123221
307 697,33 € PRESTIMEX s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2019-0358-1175520/01
0,00 € Skupina dodávateľov Alter Energo, a.s. a VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. Máj 2022
Dohoda o vzájomnej výmene údajov
2022-0118-1170510
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Máj 2022
Zmluva o vykonaní skúšky stavu núdze v elektroenergetike „Štart z tmy VE Gabčíkovo – EBO V2"
2022-0113-1146310
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Máj 2022
Zmluva o vykonaní skúšky stavu núdze v elektroenergetike „Štart z tmy VE Gabčíkovo – EBO V2"
2022-0115-1146310
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Máj 2022
Zmluva o vykonaní skúšky stavu núdze v elektroenergetike „Štart z tmy VE Gabčíkovo – EBO V2"
2022-0114-1146310
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Máj 2022
Amended and Restated Day-Ahead Shipping, Settlement and Clearing Agreement (FB MC)
2022-0065-1195720
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Towarowa Giełda Energii S.A.; Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Towarowa Giełda Energii S.A.; Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
11. Máj 2022
Dohoda o elektronickej fakturácii
2022-0135-1200022
0,00 € DIMANO, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9. Máj 2022
Online Agreement for Corporate Customers
2022-0045-1161410
0,00 € UniCredit Bank AG Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
2022-0049-1212601
38 400,00 € SYNCHRONIX, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9. Máj 2022
UC eBanking Global Agreement
2022-0040-1161410
0,00 € UniCredit Bank AG Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9. Máj 2022
Basic Service Agreement
2022-0062-1146310
0,00 € TSCNET Services GmbH 50Hertz; Amprion; APG, ČEPS; Eles; HOPS d.o.o.; MAVIR; PSE; SEPS; Swissgrid; TenneT TSO B.V.; TenneT TSO; Transelectrica S.A.; TransnetBW
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
2021-0258-1175520
4 843 700,40 € Združenie „Preizolácie V043, V044 a V496“ - Elektrovod a.s.; Alter Energo, a.s.; SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Máj 2022
Dohoda o elektronickej fakturácii
2022-0104-1123221
0,00 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
2021-0257-1175520
1 793 298,00 € Združenie „Preizolácie V043, V044 a V496“ - Elektrovod a.s.; Alter Energo, a.s.; SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Máj 2022
Zmluva o bežnom účte
2022-0103-1161410
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Máj 2022
Zmluva o vykonávaní prevodných príkazov na základe swiftovej správy MT101
2022-0102-1161410
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
2021-0256-1175520
3 202 700,40 € Združenie „Preizolácie V043, V044 a V496“ - Elektrovod a.s.; Alter Energo, a.s.; SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4. Máj 2022
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s fúziou teplárenských spoločností
2022-0116-1209301
0,00 € Žilinská teplárenská , a.s.; MH Teplárenský holding, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.