Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Február
2022
Zmluva na realizáciu auditu poistných vzťahov
2022-0005-1164420
5 880,00 € MARSH EUROPE - organizačná zložka Slovensko Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Február
2022
Zmluva na realizáciu auditu poistných vzťahov
2022-0007-1164420
4 680,00 € BDR, spol. s r.o., Respect Slovakia, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Február
2022
Central Europe System Operation Region TSOs and Swissgrid Cooperation Agreement
2021-0314-1197720
0,00 € 50Hertz; AMPRION; APG; ČEPS; CREOS; EirGrid; ELES; Elia; HOPS; MAVIR; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; SONI; TTG; TTB; TERNA; Transelectrica; TransnetBW; VUEN Swissgrid AG
14.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2019-0130-1164420/02
219,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2021-0133-1164420/01
579,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0403-1131223
77 297,09 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0399-1131223
64 315,20 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2006-0185-1164420/16
1 019,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
Február
2022
Servisná zmluva na poskytovanie služieb pozáručného servisu sieťových zariadení CISCO
2021-0367-1214610
374 484,60 € Soitron, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0400-1131223
80 568,24 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
Február
2022
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
2021-0219-1164420/01
0,00 € AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2018-0037-1164420/02
109,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
Február
2022
Dohoda o úprave poplatkov odlišne od Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s.
2021-0437-1161410
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2017-0230-1164420/05
149,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
Február
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0016-1164420/01
159,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
Február
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0014-1164420/01
109,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2006-0463-1164420/11
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0402-1131223
81 388,73 € SPIE Elektrovod, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0401-1131223
71 873,10 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0387-1127222
90 812,50 € SPIE Elektrovod, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.