Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Marec
2022
Dohoda o elektronickej fakturácii
2021-0393-1176520
0,00 € Ernst & Young, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
Marec
2022
Zmluva o poskytovaní služieb technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM
2022-0008-1118330
0,00 € SFÉRA, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
3.
Marec
2022
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2022-0026-1125221
695,73 € Pozemkové spoločenstvo lesov v Ľubovci Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí služby
2021-0436-1183210
431 118,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2.
Marec
2022
Zmluva o dodávke licencií Monarch a zabezpečení predĺženej technickej podpory
2022-0011-1158330
369 102,00 € INDRA Slovakia, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
28.
Február
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o podmienkach spoločného užívania ESt Pod. Biskupice
2020-0385-1166430/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Západoslovenská distribučná, a.s.
25.
Február
2022
Dohoda o elektronickej fakturácii
2021-0378-1105110
0,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Február
2022
Servisná zmluva na pozáručný servis diskových polí a serverov (SW)
2021-0439-1214610
101 973,60 € S&T Slovakia s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Február
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí servisných služieb
2020-0250-1110130/01
0,00 € Hitachi Energy Slovakia, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Február
2022
Servisná zmluva na pozáručný servis diskových polí a serverov (HW)
2021-0440-1214610
124 850,86 € S&T Slovakia s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
Február
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2022-0036-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2003-0436-1164420/12
459,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2020-0210-1164420/01
509,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
Február
2022
Zmluva o dielo
2021-0366-1178530
61 112,78 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2005-0088-1164420/30
579,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18.
Február
2022
Dohoda o elektronickej fakturácii
2022-0024-1105110
0,00 € Entia s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18.
Február
2022
Zmluva o dodaní hardvéru
2021-0341-1176520
208 187,22 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18.
Február
2022
Zmluva o poskytovaní služieb správy zariadení (tlačiarní)
2021-0335-1214610
202 188,19 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17.
Február
2022
Zmluva o dielo
2021-0324-1176520
81 000,00 € WDS Solutions s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17.
Február
2022
Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe transformácie 400/110 kV v novej elektrickej stanici Ladce
2021-0199-1171510
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »