Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0145-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Stredoslovenská energetika, a. s.
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0151-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Polenergia Obrót S.A.
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0121-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Uniper Global Commodities SE
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0122-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Danske Commodities A/S
23.
Júl
2021
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2018-0338-1151320/03
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Júl
2021
Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací
2021-0071-1202720
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; ČEPS, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; ČEPS, a.s.
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0211-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Smart Energy Contractor SEC, a.s.
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0135-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Pow-en a. s.
23.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0185-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Východoslovenská energetika a.s.
22.
Júl
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
2021-0006-1183210/01
0,00 € VUJE, a.s., EliteJet, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
Júl
2021
Dohoda o elektronickej fakturácii
2021-0188-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.
22.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní regulačných služieb na rok 2022
2019-0349-1151320/01
0,00 € Slovenské elektrárne a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2021-0233-1101100
1 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ochrana dravcov na Slovensku
21.
Júl
2021
Darovacia zmluva
2021-0196-1101100
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
21.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní podpornej služby typu Štart z tmy v roku 2021
2020-0338-1151320/01
0,00 € DG-energy, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o Platobných kartách
2017-0024-1161410/01
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
Júl
2021
Zmluva o dielo
2021-0077-1133223
310 064,40 € LESOSTAV SEVER, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Júl
2021
Zmluva o dielo
2021-0094-1133223
51 575,04 € OMEXOM GA Energo s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Júl
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o spoločnom postupe pri zmene pripojenia spoločnosti FORTISCHEM a. s. do prenosovej sústavy SR v elektrickej stanici Bystričany
2016-0291-1171510/04
0,00 € FORTISCHEM a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6.
Júl
2021
Zmluva o dielo
2021-0169-1127222
77 073,60 € HESIA, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »