Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2020-0142-1164420/02
1 498,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2018-0013-1139230/03
759,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2022-0210-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11. August 2022
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2022-0193-1133223
31 116,46 € I. Svätojurská, akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
2017-0192-1165420/01
0,00 € O2 Networks, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2022-0211-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10. August 2022
Dohoda o elektronickej fakturácii
2022-0105-1110130
0,00 € Hitachi Energy Slovakia, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2022-0206-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5. August 2022
Zmluva o dielo
2022-0121-1176520
270 720,00 € IPESOFT spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5. August 2022
Servisná zmluva na technickú podporu ARM dátového koncentrátora
2022-0133-1211601
71 280,00 € IPESOFT spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4. August 2022
Zmluva o súhlase na vykonanie preložky vodovodnej prípojky
2022-0196-1178530
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4. August 2022
SEPS Knowledge Transfer System Flexibility
2022-0199-1208170
0,00 € Elia Grid International SA/NV Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4. August 2022
Zmluva o dodaní hardvéru
2022-0171-1176520
392 700,00 € eGroup Solutions, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4. August 2022
SEPS Knowledge Transfer Grid Development
2022-0198-1208170
0,00 € Elia Grid International SA/NV Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4. August 2022
Kúpna zmluva
2022-0202-1180530
529 152,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
3. August 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0165-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. VeCom SK, a.s.
2. August 2022
Agreement on Congestion Income Re-Distribution across Capacity Calculation Regions due to active allocation constraints on Poland’s interconnectors following implementation of Core Flow-Based Market Coupling
2022-0172-1195720
0,00 € PSE; Litgrid; Svk; 50Hertz;CEPS; SEPS; Amprion; APG; CREOS; HOPS; ELES; ELIA; MAVIR; Transelectrica; RTE; TenneT; TTG; TransnetBW PSE; Litgrid; Svk; 50Hertz;CEPS; SEPS; Amprion; APG; CREOS; HOPS; ELES; ELIA; MAVIR; Transelectrica; RTE; TenneT; TTG; TransnetBW
1. August 2022
Zmluva o spoločnom postupe pri zmene pripojenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., do prenosovej sústavy v ESt Križovany
2022-0163-1171510
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s.
1. August 2022
Clearing-Rahmenvereinbarung 2019 (Clearing Framework Agreement 2019) - Dodatok č. 1
2021-0406-1161410/01
0,00 € UniCredit Bank AG Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0158-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Energie2, a.s.