Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva o dielo
1638/2023/KP
2 500,00 € Mgr. art. Ján Sajkala Banskobystrický samosprávny kraj
24. November 2023
ZMLUVA O PRENÁJME PRIESTOROV A POSKYTNUTÍ ĎALŠÍCH SLUŽIEB
1640/2023/ORRUP
11 241,98 € GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu č.1635/2023/KP
1635/2023/KP
5 000,00 € Obec Bátka Banskobystrický samosprávny kraj
24. November 2023
Kúpna zmluva č. BBSK/KZ-039/2023/Vlkanová/CykloVLSL/DPP č. 1513/2023
1513/2023
279,03 € Ján Dian Banskobystrický samosprávny kraj
24. November 2023
Kúpna zmluva č. BBSK/KZ-028/2023/Vlkanová/CykloVLSL/DPP č. 1505/2023
1505/2023
346,87 € Milan Ďalog Banskobystrický samosprávny kraj
24. November 2023
Kúpna zmluva č. BBSK/KZ-029/2023/Vlkanová/CykloVLSL/DPP č. 1506/2023
1506/2023
530,58 € Silvia Ďalogová Banskobystrický samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1445/2023/ODDATP
0,00 € Obec Šávoľ Banskobystrický samosprávny kraj
24. November 2023
Kúpna zmluva č. BBSK/KZ-023/2023/Vlkanová/CykloVLSL/DPP č. 1500/2023
1500/2023
255,60 € Anna Čavojová Banskobystrický samosprávny kraj
24. November 2023
Kúpna zmluva č. BBSK/KZ-016/2023/Vlkanová/CykloVLSL/DPP č. 1455/2023
1455/2023
124,25 € Ing. Tibor Bugár Banskobystrický samosprávny kraj
24. November 2023
Kúpna zmluva č. BBSK/KZ-047/2023/Vlkanová/CykloVLSL/DPP č. 1518/2023
1518/2023
945,72 € Milan Dian Banskobystrický samosprávny kraj
23. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa“
250(1486/2022/ODDIPVIS)
9 229 236,46 € COLAS Slovakia, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
22. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa“
251(1498/2022/ODDIPVIS)
7 987 389,01 € VIAKORP, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
22. November 2023
Dodatok č. 1148/23/SPPD/CEZ k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1076/22/SPPD/CEZ uzatvorenej dňa 01.08.2022
212(1433/2022/ODDIPVIS)
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
22. November 2023
Zmluva č. 1535/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1535/2023/ODDDO
2 500,00 € Obec Telgárt Banskobystrický samosprávny kraj
22. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - I. etapa“
235(1480/2022/ODDIPVIS)
6 877 358,27 € Metrostav DS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
22. November 2023
Zmluva č. 1532/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1532/2023/ODDDO
500,00 € Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., v skratke MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone stavebného dozoru na výkon stavebného dozoru (SD) pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862“
243(1514/2021/ODDIPVIS)
75 640,43 € EUREDing s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
22. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - II. etapa“
239(1481/2022/ODDIPVIS)
4 794 797,06 € Metrostav DS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
22. November 2023
Zmluva č. 1538/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1538/2023/ODDDO
3 000,00 € Slovenský zväz malého futbalu Banskobystrický samosprávny kraj
22. November 2023
Kúpna zmluva
1543/2023/ODDMPU
14 646,37 € Obec Širkovce Banskobystrický samosprávny kraj