Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o výkone stavebného dozoru pre stavbu s názvom: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen
117/2024/ODDRP
11 900,00 € Ing. Robert Biro - INPRO Banskobystrický samosprávny kraj
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
198/2024
268,38 € Anna Laurynová Banskobystrický samosprávny kraj
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
210/2024
210,16 € Lýdia Lichá Banskobystrický samosprávny kraj
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
225/2024
108,63 € Ondrej Nemec Banskobystrický samosprávny kraj
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
179/2024
2 954,31 € Mgr. Tatiana Jančíková Banskobystrický samosprávny kraj
21. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 367/2024/ORRUP NA ÚDRŽBE VYBRANÝCH TURISTICKÝCH TRÁS
367/2024/ORRUP
1 500,00 € Región Banská Štiavnica Banskobystrický samosprávny kraj
21. Máj 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
359/2024
154 403,40 € GM plus, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
21. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 369/2024/ORRUP NA ÚDRŽBE VYBRANÝCH TURISTICKÝCH TRÁS
369/2024/ORRUP
1 500,00 € REGIÓN GRON Banskobystrický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva č. 312/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
312/2024/ODDDO
2 000,00 € Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva č. 302/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
302/2024/ODDDO
5 000,00 € BENČÍKMUDr. Igor s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva č. 303/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
303/2024/ODDDO
2 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva č. 304/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
304/2024/ODDDO
2 000,00 € IBN SINNA s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva č. 308/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
308/2024/ODDDO
7 000,00 € MUDr. Nikoleta Mosná Banskobystrický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva č. 306/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
306/2024/ODDDO
10 000,00 € KUNA-dent, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva č. 311/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
311/2024/ODDDO
5 000,00 € Očné centrum Žiar, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva č. 309/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
309/2024/ODDDO
3 000,00 € Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Banskobystrický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva č. 310/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
310/2024/ODDDO
2 000,00 € OCUVIA s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
17. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 372/2024/ORRUP PRI ZABEZPEČOVANÍ SLUŽIEB CYKLOBUSOV A TURBUSOV
372/2024/ORRUP
6 761,78 € Oblastná organizácia cestovného ruchu - Stredné Slovensko Banskobystrický samosprávny kraj
17. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vybratým úsekom pozemných komunikácií
1627/2023/ODDATP
1,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banskobystrický samosprávny kraj
17. Máj 2024
Zmluva o nájme
333/2024/ODDMPU
72 150,00 € PATAK MOTORS Production, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj