Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Kúpna zmluva
1438/2023
357,84 € MUDr. Jana Aberlová Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva
1447/2023
188,51 € Ján Baran Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva
1451/2023
1 643,30 € Ing. Iveta Bereczová Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva
1454/2023
996,84 € Danka Brídiková Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: Rekonštrukcia mosta na ceste III/2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová
229(1228/2022/ODDIPVIS)
777 268,27 € SMS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva
1459/2023
2 095,92 € Mgr. Alena Csicsayová Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva
1543/2023/ODDMPU
14 646,37 € Obec Širkovce Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva č. 1361/2023/ODDMPU
Zmluva 1361/2023/ODDMPU
312,80 € Ing. Miroslava Riečičiarová Banskobystrický samosprávny kraj
9. November 2023
Zmluva č. 1540/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1540/2023/ODDDO
300,00 € Základná škola, Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog Banskobystrický samosprávny kraj
9. November 2023
Kúpna zmluva
1443/2023
119,28 € Eva Antošíková Banskobystrický samosprávny kraj
8. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
1541/2023/ODDVSP
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
8. November 2023
Zmluva č. 1534/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1534/2023/ODDDO
800,00 € Obec Michalová Banskobystrický samosprávny kraj
8. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1460/2023/ODDVSP
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva č. 1536/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1536/2023/ODDDO
1 180,00 € Róbert Nielsen Banskobystrický samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva č. 1524/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1524/2023/ODDDO
1 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ostrá Lúka Banskobystrický samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva č. 1531/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1531/2023/ODDDO
1 000,00 € Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o. Banskobystrický samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva č. 1525/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1525/2023/ODDDO
1 000,00 € Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno Banskobystrický samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva č. 1533/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1533/2023/ODDDO
500,00 € Obec Horná Mičiná Banskobystrický samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva č. 1529/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1529/2023/ODDDO
300,00 € MANÓKK - Magyar Nóta Kedvelök Klubja Banskobystrický samosprávny kraj