Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_023 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_029 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_029
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Partnership Agreement – Zmluva o partnerstve pre projekt Interreg Dunajský región
295/2024/ODDRP
0,00 € DEVELOPMENT CENTRE OF THE HEART OF SLOVENIA Banskobystrický samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb a o pripojení k sieti DJNET
20220274
9,99 € DJNET s.r.o., Banskobystrický samosprávny kraj
15. Apríl 2024
Sprostredkovateľská zmluva č. 289/2024/ODDSPSP
Sprostredkovateľská zmluva č. 289/2024/ODDSPSP
0,00 € Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia Banskobystrický samosprávny kraj
15. Apríl 2024
Zmluva o údržbe a správe cyklistických komunikácií vo vlastnístve Banskobystrického samosprávneho kraja
09163/2024/ODDC-1
0,00 € Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Zmluva o vysporiadaní práv k projektovej dokumentácii č. 297/2024/ODDIPVIS
297/2024/ODDIPVIS
0,00 € ESTING, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o združení prostriedkov
125 (Zmluva č. 1735/2022/ODDPS)
0,00 € Mesto Fiľakovo Banskobystrický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Dohoda o vysporiadaní vlastníctva k stavbe, o hospodárení so stavbou a o rozpustení združenia
328/2024
0,00 € Mesto Fiľakovo Banskobystrický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva
109/2024/ODDMPU
475 827,94 € Ing. Ján Šajban a spol. Banskobystrický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o výkone stavebného dozoru pre stavbu s názvom: „Zvolen - KRUHOVÝ OBJAZD na križovatke ulice J. Kollára a cesty III/2460“
86/2024/ODDIPVIS
6 240,00 € StVS – servising, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
96/2024/ODDATP
0,00 € Obec Veľké Straciny Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Sprostredkovateľská zmluva č. 290/2024/ODDSPSP
Sprostredkovateľská zmluva č. 290/2024/ODDSPSP
0,00 € Združenie obcí Veľký potok - Ipeľ Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 300/2024/ODDSPSP
Zmluva o spolupráci č. 300/2024/ODDSPSP
0,00 € Mikroregión Kremnica a okolie Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť
A19636038
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť
A19633724
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
274/2024/ODDATP
21 719,13 € GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť
A19635847
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Sprostredkovateľská zmluva č. 288/2024/ODDSPSP
Sprostredkovateľská zmluva č. 288/2024/ODDSPSP
0,00 € Mikroregión Novohradské podzámčie - združenie obcí Banskobystrický samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
161/2024/ODDATP
0,00 € Štefan Glezgo a Mgr. Katarína Glezgová Banskobystrický samosprávny kraj