Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva č. 1537/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1537/2023/ODDDO
800,00 € SLOVENSKÝ HUCUL KLUB Banskobystrický samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva č. 1528/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1528/2023/ODDDO
2 000,00 € Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Banskobystrický samosprávny kraj
6. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu č.1592/2023/KP
1592/2023/KP
10 000,00 € Obec Kokava nad Rimavicou Banskobystrický samosprávny kraj
6. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BXP2-76-80 zo dňa 02.11.2022
4026/2023
46 350,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
3. November 2023
DODATOK Č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BZT2-76-80 zo dňa 02.11.2022
4010/2023
40 509,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
2. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
1593/2023
41 250,00 € Rimgal, spol. s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
2. November 2023
Dohoda č. 1448/2023/OK o ukončení Zmluvy o užívaní zariadenia POSCOM
1448/2023/OK
864,00 € Poscom s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
31. Október 2023
Zmluva č. 1550/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1550/2023/ODDDO
2 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
31. Október 2023
Kúpna zmluva
1577/2023/ODDVSP
1,00 € Obec Telgárt Banskobystrický samosprávny kraj
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1382/2023/OSS
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1382/2023/OSS
500,00 € Anna Kirnos Banskobystrický samosprávny kraj
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu č.1602/2023/KP
1602/2023/KP
1 000,00 € iPARTNER s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. ENM082022PD
Dodatok č. 227(Zmluva 1683/2022) č. poskytovateľa ENM082022PD
0,00 € ENMON APP s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Október 2023
Kúpna zmluva
1523/2023
356,72 € Dušan Lehocký a Mária Lehocká Banskobystrický samosprávny kraj
26. Október 2023
Dohoda o Voice VPN č. dodatok č.213 (Zmluva č. 238/2004/ODDIT)
2382004
82 800,00 € Bajkalská 28, Slovak Telekom, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - II. etapa“
216(1481/2022/ODDIPVIS)
4 685 053,96 € Metrostav DS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na realizáciu stavby s názvom: „Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 – 3,900“
222(1221/2022/ODDIPVIS)
981 721,61 € PEMAX PLUS, spol. s r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - I. etapa“
215(1480/2022/ODDIPVIS)
6 877 836,44 € Metrostav DS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – II. etapa“
218(1812/2022/ODDIPVIS)
985 009,36 € STRABAG s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1386/2023/OSS
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1386/2023/OSS
500,00 € Olena Serhiienko Banskobystrický samosprávny kraj
23. Október 2023
Nájomná zmluva č.VŠC-7-78/2023-SNM/090127-ZoNp
VŠC-7-78/2023-SNM/090127-ZoNp
250,56 € Slovenská republika - Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj