Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
249/2024
1 767,90 € Mária Strieborná Banskobystrický samosprávny kraj
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
260/2024
306,72 € Anna Vaneková Banskobystrický samosprávny kraj
27. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2035/2021/ODDVD)
2 220 000,00 € Organizátor IDS BBSK, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 354/2024/ODDVSP
Zmluva 354/2024/ODDVSP
9 999,00 € ŽP EKO QELET a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri organizácii športového podujatia č. 422/2024/KP
422/2024/KP
5 000,00 € Marathon Banska Bystrica s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
196/2024
1 226,88 € Marta Krouzová Dianová Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č.166/2024/ODDIT
166/2024/ODDIT
5 887,68 € Henrich Sonnenschein - ITSK Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
206/2024
968,09 € Anna Leštáková Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 250/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 250/2024/ODDATP
351,45 € Ing. Drahomíra Supeková Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 209/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 209/2024/ODDATP
1 523,38 € Mária Lepiešová Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 118/2024/ODDRP
118/2024/ODDRP
7 277,88 € MIPA Garden s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 174/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 174/2024/ODDATP
14 748,12 € HTMAS s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 197/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 197/2024/ODDATP
1 116,12 € Ondrej Láskavý Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva
363/2024/ODDMPU
274,87 € InTech Žiar nad Hronom z.p.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen
116/2024/ODDRP
901 235,72 € ŠPORTFINAL s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva 152/2024/ODDVSP
Zmluva 152/2024/ODDVSP
15 745,20 € ZOFF spol.s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 224/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 224/2024/ODDATP
108,63 € Ján Nemec Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 270/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 270/2024/ODDATP
38,77 € Ján Žambor Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 264/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 264/2024/ODDATP
108,53 € Anna Vrbovská Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 265/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 265/2024/ODDATP
523,98 € Jozef Zelina Banskobystrický samosprávny kraj