Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Nájomná zmluva č. VŠC-7-78/2023-SNM/090127-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-78/2023-SNM/090127-ZoNp
250,56 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
23. Október 2023
Zmluva o dielo č. 1264/2023/ORRCR
1264/2023/ORRCR
1 117,00 € Jozef Giertli Banskobystrický samosprávny kraj
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1381/2023/OSS
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1381/2023/OSS
500,00 € Yuliia Romaniuk Banskobystrický samosprávny kraj
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1387/2023/OSS
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1387/2023/OSS
500,00 € Yehor Drahomyretskyi Banskobystrický samosprávny kraj
18. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
835/2023/OCIUP
0,00 € Lidl Slovenská republika, v.o.s. Banskobystrický samosprávny kraj
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1383/2023/OSS
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1383/2023/OSS
500,00 € Anhelina Chulei Banskobystrický samosprávny kraj
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071BLC5 zo dňa 02.02.2022
DZ311071BLC501
170 353,07 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
17. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1515/2023/ODDATP
1515/2023/ODDATP
0,00 € Lenka Murgašová Banskobystrický samosprávny kraj
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu časti nákladov vynaložených na organizáciu podujatia č. 1471/2023/KP
1471/2023/KP
1 000,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 1 Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1379/2023/OSS
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1379/2023/OSS
500,00 € Olha Reitor Banskobystrický samosprávny kraj
16. Október 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1390/2023/ODDVSP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Banskobystrický samosprávny kraj
16. Október 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva 1463/2023/OPRS
0,00 € JUDr. Tomáš Hláčik - advokát Banskobystrický samosprávny kraj
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1380/2023/OSS
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1380/2023/OSS
500,00 € Oleh Reitor Banskobystrický samosprávny kraj
16. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície
1498/2023/ODDATP
0,00 € Slovenská správa ciest Banskobystrický samosprávny kraj
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1384/2023/OSS
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1384/2023/OSS
500,00 € Nataliia Dubovska Banskobystrický samosprávny kraj
13. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1476/2023/ODDATP
1476/2023/ODDATP
0,00 € Ing. Lucia Štoffová Banskobystrický samosprávny kraj
13. Október 2023
Zmluva o dielo 1326/2023/ODDCI
Zmluva 1326/2023/ODDCI
299 875,91 € STRABAG s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
13. Október 2023
Kúpna zmluva 1312/2023/ODDMPU
Zmluva 1312/2023/ODDMPU
1,00 € Mesto Revúca Banskobystrický samosprávny kraj
13. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1464/2023/ODDATP
1464/2023/ODDATP
100,00 € Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike Banskobystrický samosprávny kraj
13. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB podporných činností vo verejnom obstarávaní
1495/2023/ODDVO
0,00 € Obec Telgárt Banskobystrický samosprávny kraj