Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Zmluva o vysporiadaní práv k projektovej dokumentácii č. 297/2024/ODDIPVIS
297/2024/ODDIPVIS
0,00 € ESTING, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o združení prostriedkov
125 (Zmluva č. 1735/2022/ODDPS)
0,00 € Mesto Fiľakovo Banskobystrický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Dohoda o vysporiadaní vlastníctva k stavbe, o hospodárení so stavbou a o rozpustení združenia
328/2024
0,00 € Mesto Fiľakovo Banskobystrický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva
109/2024/ODDMPU
475 827,94 € Ing. Ján Šajban a spol. Banskobystrický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o výkone stavebného dozoru pre stavbu s názvom: „Zvolen - KRUHOVÝ OBJAZD na križovatke ulice J. Kollára a cesty III/2460“
86/2024/ODDIPVIS
6 240,00 € StVS – servising, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
96/2024/ODDATP
0,00 € Obec Veľké Straciny Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Sprostredkovateľská zmluva č. 290/2024/ODDSPSP
Sprostredkovateľská zmluva č. 290/2024/ODDSPSP
0,00 € Združenie obcí Veľký potok - Ipeľ Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 300/2024/ODDSPSP
Zmluva o spolupráci č. 300/2024/ODDSPSP
0,00 € Mikroregión Kremnica a okolie Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť
A19636038
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť
A19633724
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
274/2024/ODDATP
21 719,13 € GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť
A19635847
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Sprostredkovateľská zmluva č. 288/2024/ODDSPSP
Sprostredkovateľská zmluva č. 288/2024/ODDSPSP
0,00 € Mikroregión Novohradské podzámčie - združenie obcí Banskobystrický samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
161/2024/ODDATP
0,00 € Štefan Glezgo a Mgr. Katarína Glezgová Banskobystrický samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva na pozemok
86/2024
1,00 € Mesto Lučenec Banskobystrický samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
322/2024
0,00 € Bábkové divadlo na Rázcestí Banskobystrický samosprávny kraj
3. Apríl 2024
DOHODA o splátkach č. 149/2024/ODDDO
149/2024/ODDDO
700,00 € RANČ MEGI Banskobystrický samosprávny kraj
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2024/004
PSK/NP/2024/004
9 882 332,14 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Banskobystrický samosprávny kraj
2. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
160/2024/ODDATP
0,00 € Miroslav Belan Banskobystrický samosprávny kraj
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 154/2024/ODDSS
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 154/2024/ODDSS
7 211,00 € Lienka Pomáha, n.o. Banskobystrický samosprávny kraj