Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2022
Čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
48 000,00 € AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond
31. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
2022_10_26
389 833,00 € Obec Červený Kláštor Environmentálny fond
7. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
75,00 € Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond
5. September 2022
Rámcová dohoda
Z20229489_Z
3 598,80 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Environmentálny fond
16. August 2022
Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania č. 216/2022
216/2022
72 000,00 € ProcuRecht s.r.o. Environmentálny fond
15. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228882_Z
790,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
9. August 2022
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY 5729164499 NA DIAĽKU
5729164499
246,89 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Environmentálny fond
8. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228551_Z
419,00 € Ing. Iveta Janíková Environmentálny fond
29. Júl 2022
Z M L U V A č. 0107/2022 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 pre oblasť Zelený vzdelávací fond
SAŽP SE/2022/124
Doplnená
150 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
29. Júl 2022
Z M L U V A č. 0207/2022 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2022
SAŽP SE/2022/123
Doplnená
452 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
20. Júl 2022
Zmluva č. 0307/2022 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z EF v rámci Programu ochrany prírody na rok 2022
ŠOP SR-Z/P-12/2022
200 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
19. Júl 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E888 08U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie zo dňa 14.12.2021
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E888 08U03 o poskytnutí p
0,00 € Obec Vinica Environmentálny fond
11. Júl 2022
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov č. 112/2022
bez čísla zo dňa 6.7.2022
362 880,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Environmentálny fond
28. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
18 000,00 € Asseco Central Europe, a.s. Environmentálny fond
22. Jún 2022
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.E167 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.12.2021
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.E167 08U02
0,00 € Obec Bešeňová Environmentálny fond, Bratislava
6. Jún 2022
Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet
6619489935
768,18 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Environmentálny fond
6. Jún 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
82 800,00 € ESMO s. r. o. Environmentálny fond
6. Jún 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6619489310
172,64 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Environmentálny fond
20. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20224591_Z
12 389,00 € Ľuboš Cudziš Environmentálny fond
11. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20224091_Z
41 316,00 € Todos Bratislava s.r.o. Environmentálny fond