Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2022
Zmluva č. 0307/2022 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z EF v rámci Programu ochrany prírody na rok 2022
ŠOP SR-Z/P-12/2022
200 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
19. Júl 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E888 08U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie zo dňa 14.12.2021
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E888 08U03 o poskytnutí p
0,00 € Obec Vinica Environmentálny fond
11. Júl 2022
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov č. 112/2022
bez čísla zo dňa 6.7.2022
362 880,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Environmentálny fond
28. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
18 000,00 € Asseco Central Europe, a.s. Environmentálny fond
22. Jún 2022
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.E167 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.12.2021
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.E167 08U02
0,00 € Obec Bešeňová Environmentálny fond, Bratislava
6. Jún 2022
Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet
6619489935
768,18 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Environmentálny fond
6. Jún 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
82 800,00 € ESMO s. r. o. Environmentálny fond
6. Jún 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6619489310
172,64 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Environmentálny fond
20. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20224591_Z
12 389,00 € Ľuboš Cudziš Environmentálny fond
11. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20224091_Z
41 316,00 € Todos Bratislava s.r.o. Environmentálny fond
4. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. E2002 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.12.2021
494/2022
0,00 € Mesto Vráble Environmentálny fond
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2339 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
1
0,00 € Obec Podlužany Environmentálny fond
17. Február 2022
Kúpna zmluva
Z20221140_Z
357,00 € Jan Petrovics Environmentálny fond
14. Február 2022
Kúpna zmluva
Z2022981_Z
609,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Environmentálny fond
13. Január 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20211221
Doplnená
1,00 € Prešovský samosprávny kraj Environmentálny fond
30. December 2021
Zmluva č. E3959 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-22/2021
Doplnená
200 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
30. December 2021
Zmluva č. E3958 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-21/2021
Doplnená
199 880,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
30. December 2021
Zmluva č.E3960 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-23/2021
Doplnená
196 602,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
30. December 2021
Zmluva č. E3961 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-24/2021
Doplnená
200 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
27. December 2021
Zmluva č.E2762 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-20/2021
Doplnená
48 811,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond