Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Zmluva E4598 08U08 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-3/2023
Doplnená
140 904,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
25. Január 2023
Kúpna zmluva
Z2023336_Z
480,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
24. Január 2023
Kúpna zmluva
Z2023298_Z
860,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
9. Január 2023
Zmluva č. 22-1381 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme
ŠOP SR-Z/P-1/2023
600 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
27. December 2022
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY 5729207919 NA DIAĽKU
5729207919
478,89 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Environmentálny fond
22. December 2022
Zmluva č. E4536 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-15/2022
Doplnená
179 567,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
22. December 2022
Zmluva č. E4530 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-16/2022
Doplnená
138 480,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmenálneho fondu formou dotácie
220050 08U01
Doplnená
1 600 000,00 € Obec Šuňava Environmentálny fond
20. December 2022
Z M L U V A č. 220090 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
220090 08U01
Doplnená
969 907,00 € Obec Odorín Environmentálny fond
16. December 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve č. E4538 08U05 o posytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 01.12.2022
1/64/2022
0,00 € Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
14. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E42 08U02
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E42
0,00 € Obec Vinica Environmentálny fond
14. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E4194 08U02
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E419
0,00 € Obec Vinica Environmentálny fond
14. December 2022
Zmluva o dielo
N/A
80 376,00 € ESMO s.r.o. Environmentálny fond
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory č. E4194 08U02
Zmluva o poskytnutí podpory č. E4194 08U02
400 000,00 € Obec Vinica Environmentálny fond
8. December 2022
Z M L U V A č. E4466 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
SAŽP SE/2022/247
Doplnená
30 643,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
2. December 2022
Zmluva č. E45308 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
64/2022
123 222,00 € Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
30. November 2022
DOHODA O PRISTÚPENÍ K RÁMCOVEJ DOHODE O CENTRÁLNOM OBSTARÁVANÍ BEZHOTOVOSTNÉHO NÁKUP POHONNÝCH HMÔT, DOPLNKOVÝCH TOVAROV A SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET
N/A
0,00 € SLOVNAFT, a. s. Environmentálny fond
14. November 2022
ZMLUVA č. E3231 08U03
20220629/2022
0,00 € Mesto Ružomberok Environmentálny fond
11. November 2022
Čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
61 875,00 € AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond
11. November 2022
Čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
48 000,00 € AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond