Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0308
Z/2020/1794/XI/FMFI/DEK
73 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0220
D/2020/1796/XI/FMFI/DEK
0,00 € Matematický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2020/1800/III/FMFI/DEK
3 593,01 € LINAK C&S s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0308 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Z/2020/1795/XI/FMFI/DEK
14 400,00 € Matematický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Zmluva o dielo na dodávku policového regálového systému na podvozkoch. Zmluva o dielo č. 1330KA/2020
Z/2020/1801/I/FMFI/DEK
7 680,00 € PROMAN, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1797/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11.
September
2020
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb
Z/2020/1753/III/FMFI/DEK
6 543,00 € Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
September
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV SPOLURIEŠITEĽSKEJ ORGANIZÁCII NA RIEŠENIE ÚLOHY č. APVV-19-0220 FMFI UK
Z/2020/1743/XI/FMFI/DEK
100 416,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
September
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1723/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
September
2020
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-18-0090 v znení jej platných dodatkov
D/2020/1656/XI/FMFI/DEK
6 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
September
2020
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-18-0080 v znení jej platných dodatkov
D/2020/1655/XI/FMFI/DEK
6 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
September
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/1668/III/FMFI/OCOZ
18 948,50 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
September
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0220 (ďalej len „dodatok“)
D/2020/1669/XI/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28.
August
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1612/I/FMFI/DEK
3 960,00 € SPACE GLASS.s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24.
August
2020
Confidential Disclosure Agreement
RD/2020/1594/XIV/FMFI/DEK
0,00 € National Institute of Allergy and Infectious Diseases Technology Transfer and Intellectual Property Office Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13.
August
2020
DOHODA O DODÁVKACH PRODUKTOV COVID-19
RD/2020/1523/XIV/FMFI/DEK
5 500,00 € Abbott GmbH, Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12.
August
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0303
Z/2020/1511/IX/FMFI/DEK
80 000,00 € Elektrotechnický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
August
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/1482/III/FMFI/OCOZ
49 697,83 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6.
August
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1471/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
August
2020
Zmluva o spolupráci
Z/2020/1456/IX/FMFI/DEK
7 000,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky