Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Október
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2020/2124/IV/FMFI/DEK
97,30 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2020/2133/III/FMFI/DEK
33 360,00 € Ing. arch. Ivan Supuka-TRIA, projekčný ateliér Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Október
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2075/I/FMFI/DEK
5 968,38 € Havarijná služba Olivová, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
Október
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/2039/III/FMFI/OCOZ
30 812,32 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z/2020/1954/II/FMFI/DEK
4 540,00 € LATTEL PTE Ltd. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
Október
2020
Memorandum o spolupráci
Z/2020/1958/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Centire s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5.
Október
2020
Dohoda o hosťovaní
Z/2020/1932/XIV/FMFI/DEK
1 400,00 € Dr. Amina Khatun Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
Október
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0311
Z/2020/1928/IX/FMFI/DEK
62 002,00 € Elektrotechnický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
Október
2020
Cooperation Agreement in project implementation concluded according to Section 269 Subsection 2 of Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended (hereinafter referred to as the "Agreement")
Z/2020/1917/XI/FMFI/DEK
15 000,00 € Ôsterreichische Akadémie der Wissenschaften, Inštitút fiir Weltraumforschung (IWF) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
Október
2020
ESA Contract No. 4000132355/20/NL/SC
Z/2020/1919/XI/FMFI/DEK
39 486,00 € The EUROPEAN SPACE AGENCY Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30.
September
2020
GRANT AGREEMEN NUMBER 956229 — ALPACA
Z/2020/1905/XI/FMFI/DEK
233 246,88 € V Dohode o grante je uvedených 13 rovnocenných partnerov Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28.
September
2020
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Z/2020/1879/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie - SLOVÁK AI Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24.
September
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0365
Z/2020/1827/XI/FMFI/DEK
62 012,00 € Elektrotechnický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24.
September
2020
Cooperation Agreement in project implementation
RD/2020/1828/XIV/FMFI/DEK
34 222,00 € University of Stuttgart, Institute of Space Systems Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0308
Z/2020/1794/XI/FMFI/DEK
73 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0220
D/2020/1796/XI/FMFI/DEK
0,00 € Matematický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2020/1800/III/FMFI/DEK
3 593,01 € LINAK C&S s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0308 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Z/2020/1795/XI/FMFI/DEK
14 400,00 € Matematický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Zmluva o dielo na dodávku policového regálového systému na podvozkoch. Zmluva o dielo č. 1330KA/2020
Z/2020/1801/I/FMFI/DEK
7 680,00 € PROMAN, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
September
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1797/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky