Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/68/IX/FMFI/DEK-§
0,00 € 1. súkromné gymnázium v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Január 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
Z/2022/65/IX/FMFI/DEK
66 759,00 € Astros Solutions s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Január 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. Z/2020/730/III/RUK/OCOZ
CZ/2022/36/III/FMFI/DEK
11 788,82 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Január 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/31/I/FMFI/DEK
50,00 € Ing. Matej Lexa, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. December 2021
Poistná zmluva č. 9101872944 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Z/2021/3008/III/FMFI/DEK
506,60 € Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2969/I/FMFI/DEK
150,00 € doc. Dr. František Krčma, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2963/I/FMFI/DEK
150,00 € prof.Mgr.Vít Kudrle,Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. December 2021
Kúpna zmluva
Z/2021/2888/II/FMFI/OCOZ_RUK
1 170,00 € NABIMEX ,s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. December 2021
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
Z/2021/2799/XI/FMFI/DEK
0,00 € ROPLASS, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. December 2021
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci
Z/2021/2801/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ústav fyzikálni chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. December 2021
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci
Z/2021/2803/XI/FMFI/DEK
0,00 € Masarykova univerzita v Brně Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. December 2021
Zmluva na zabezpečenie testovania antigénovými testami
Z/2021/2737/III/FMFI/DEK
0,00 € GHC GENETICS SK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. December 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/2731/XIII/FMFI/OCOZ
25 318,97 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. November 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
Z/2021/2725/IX/FMFI/DEK
7 532,00 € Astros Solutions s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. November 2021
Kúpna zmluva
Z/2021/2560/II/FMFI/DEK
6 792,00 € Zurich Instruments AG.. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. November 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2525/I/FMFI/DEK
70 200,00 € EKO - SERVIS LM, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. November 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2523/I/FMFI/DEK
52 965,72 € DevelopNet, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. November 2021
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU
Z/2021/2510/XI/FMFI/DEK
0,00 € ROPLASS, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. November 2021
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU
Z/2021/2513/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ing. Gabriela Juricová AGRIA Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. November 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/2457/III/FMFI/OCOZ
31 864,31 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky