Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Júl
2020
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0560 v znení jej platných dodatkov
D/2020/1225/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30.
Jún
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1213/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Jan Schee, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30.
Jún
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1215/I/FMFI/DEK
100,00 € Univ.-Prof. Dipl-lng. Dr. Ernst Stadlober Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30.
Jún
2020
Zmluva o zabezpečení praxe študenta vysokej školy
Z/2020/1212/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29.
Jún
2020
GRANT AGREEMENT NUMBER 951822 — MaTeK
Z/2020/1202/XIV/FMFI/DEK
0,00 € UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE (UK BA),UNIVERZITA KARLOVA (CU),UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (UNIPA),NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU (NTNU),MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (METU) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29.
Jún
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1195/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Ján Šimkanin, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25.
Jún
2020
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo ČZ/2018/1103/I/FMFI/OVO
D/2020/1170/I/FMFI/OCOZ
709 334,59 € DevelopNet, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
Jún
2020
Dodatok č. 1
D/2020/1138/XIV/FMFI/DEK
0,00 € ZETA LABS s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
Jún
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1147/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. Tomáš Kaiser, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
Jún
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1144/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Michal Vavrečka, P.hD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
Jún
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1141/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. PhDr. Radka Dofková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Jún
2020
Zmluva o nájme
Z/2020/1115/IV/FMFI/DEK
113,12 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12.
Jún
2020
Zmluva o spolupráci pri realizovaní spoločného výskumu uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Z/2020/1079/IX/FMFI/DEK
0,00 € Národná transfúzna služba SR Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12.
Jún
2020
Memorandum o porozumení
Z/2020/1081/IX/FMFI/DEK
0,00 € mall Innovation Enterprise «Keldysh Inštitúte of Applied Mathematics Ballistics-Service» Ltd., Russian Federation Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11.
Jún
2020
Kúpno predajná zmluva č. TS2020040618
Z/2020/1068/XIV/FMFI/DEK
11 998,22 € TopSoft BSB, s.r.o Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
Jún
2020
Mandátna zmluva o zastupovaní v colnom konaní a iné zmluvné dojednania
Z/2020/1061/XIV/FMFI/DEK
0,00 € DHL Logistics (Slovakia), spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
Jún
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/1055/III/FMFI/OCOZ
35 927,41 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
Jún
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2020/1008/IV/FMFI/DEK
42,91 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Máj
2020
DODATOK č. 1/2020 k Zmluve o spolupráci a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0641
D/2020/956/IX/FMFI/DEK
4 510,00 € Fyzikálny ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Máj
2020
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 9100228569
D/2020/914/XIV/FMFI/OCOZ
1,36 € Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky