Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-16-0202
D/2021/918/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-16-0600
D/2021/916/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Máj 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/876/I/FMFI/DEK
5 000,00 € Margriet Simmerling Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Máj 2021
ELEMENTS OF Al PARTNER AGREEMENT
Z/2021/847/IX/FMFI/DEK
0,00 € University of Helsinki Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Máj 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/822/I/FMFI/DEK
150,00 € Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Máj 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/821/I/FMFI/DEK
150,00 € doc. Dr František Krčma. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja NA62 CERN
Z/2021/823/IX/FMFI/DEK
7 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní školení k robotickým vzdelávacím stavebniciam a príprave didaktických materiálov
Z/2021/800/IX/FMFI/DEK
3 000,00 € EDUXE Slovensko, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0612
D/2021/804/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0148
D/2021/805/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0216
D/2021/802/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ATLAS CERN
Z/2021/781/IX/FMFI/DEK
81 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN
Z/2021/785/IX/FMFI/DEK
70 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ISOLDE CERN
Z/2021/782/IX/FMFI/DEK
5 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Máj 2021
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Pri rozvoji študentského multifunkčného priestoru Unispace
Z/2021/764/IX/FMFI/DEK Rok pridania 2021
0,00 € ITC, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Máj 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/768/III/FMFI/OCOZ
30 652,73 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Máj 2021
Dodatok č. 5 k zmluve na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany č. 03/02/2015
D/2021/763/III/FMFI/DEK
0,00 € PROFIS spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Apríl 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/735/I/FMFI/DEK
50,00 € prof.Dr. Wolfgang Steimle Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Apríl 2021
ALPACA Consortium Agreement, version 3.1, 2021-03-18
Z/2021/723/XI/FMFI/DEK
0,00 € UNIVERSITAET BIELEFELD (UNIBI) + ostatné firmy zo zmluvy Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Apríl 2021
Dodatok č. 23 k Zmluve o spoločnom vydávaní časopisu Computing and Informatics
D/2021/706/XIV/FMFI/DEK
1 000,00 € Ústav informatiky SAV: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky