Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1316/I/FMFI/DEK
150,00 € RNDr. Jiří Mareš, CSC. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Jún 2022
CONTRACT BETWEEN THE COORDINATOR AND CO-BENEFICIARIES
Z/2022/1311/IX/FMFI/DEK
51 640,00 € PANEPISTIMIO DYTIKIS ATTIKIS - SPECIAL ACCOUNT FOR RESEARCH FUNDS Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1305/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Tomáš Davídek, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1302/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. František Krčma, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1304/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1303/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Jún 2022
GRANT AGREEMENT Project 101066764 — PlaTechMedi
Z/2022/1299/XI/FMFI/DEK
165 059,52 € the European Research Executive Agency (REA) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Jún 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2022/759/III/RUK/OCOZ
CZ/2022/1180/III/FMFI/DEK
14 561,34 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1163/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. František Krčma, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1164/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Jún 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
Z/2022/1162/XIV/FMFI/DEK
3 000,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1165/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. Fedele Lizzi, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. Máj 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1125/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. Harold Steinacker, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Máj 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1116/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. František Krčma, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Máj 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1117/I/FMFI/DEK
100,00 € Dr. Nikola Popovic Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Máj 2022
Deklarácia partnerskej spolupráce
Z/2022/1072/IX/FMFI/DEK
0,00 € Indícia, n.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z/2022/1073/II/FMFI/OCOZ
7 046,76 € NABIMEX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Máj 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1066/I/FMFI/DEK
9 400,00 € Róbert Vangor Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2022/1053/III/FMFI/DEK
5 063,52 € ILAB, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky