Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1144/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Michal Vavrečka, P.hD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
Jún
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1141/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. PhDr. Radka Dofková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Jún
2020
Zmluva o nájme
Z/2020/1115/IV/FMFI/DEK
113,12 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12.
Jún
2020
Zmluva o spolupráci pri realizovaní spoločného výskumu uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Z/2020/1079/IX/FMFI/DEK
0,00 € Národná transfúzna služba SR Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12.
Jún
2020
Memorandum o porozumení
Z/2020/1081/IX/FMFI/DEK
0,00 € mall Innovation Enterprise «Keldysh Inštitúte of Applied Mathematics Ballistics-Service» Ltd., Russian Federation Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11.
Jún
2020
Kúpno predajná zmluva č. TS2020040618
Z/2020/1068/XIV/FMFI/DEK
11 998,22 € TopSoft BSB, s.r.o Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
Jún
2020
Mandátna zmluva o zastupovaní v colnom konaní a iné zmluvné dojednania
Z/2020/1061/XIV/FMFI/DEK
0,00 € DHL Logistics (Slovakia), spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
Jún
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/1055/III/FMFI/OCOZ
35 927,41 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
Jún
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2020/1008/IV/FMFI/DEK
42,91 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Máj
2020
DODATOK č. 1/2020 k Zmluve o spolupráci a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0641
D/2020/956/IX/FMFI/DEK
4 510,00 € Fyzikálny ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Máj
2020
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 9100228569
D/2020/914/XIV/FMFI/OCOZ
1,36 € Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Máj
2020
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 9100183764
D/2020/918/XIV/FMFI/OCOZ
958,80 € Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14.
Máj
2020
Dodatok č. 22 k Zmluve o spoločnom vydávaní časopisu Computing and Informatics
D/2020/880/IX/FMFI/DEK
1 000,00 € Slovenská akadémia vied,Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14.
Máj
2020
DODATOK č. 3 O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV SPOLURIEŠITEĽSKEJ ORGANIZÁCII NA RIEŠENIE ÚLOHY č. APW-16-0266
D/2020/898/IX/FMFI/DEK
35 700,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13.
Máj
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení úlohy č. APW-17-0320,
D/2020/879/IX/FMFI/DEK
28 000,00 € Ústav materiálového výskumu SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DS-FR-19-0050
Z/2020/878/XI/FMFI/DEK
10 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
Máj
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2020/842/IV/FMFI/DEK
40,15 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29.
Apríl
2020
Rámcová dohoda
RD/2020/811/XIV/FMFI/DEK
0,00 € OSAKA UNIVERSITY Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
Apríl
2020
Rámcová dohoda
RD/2020/779/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav merania SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Apríl
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/747/I/FMFI/DEK
50,00 € Dr. Augusto Stancampiano Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky