Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z/2022/1073/II/FMFI/OCOZ
7 046,76 € NABIMEX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Máj 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1066/I/FMFI/DEK
9 400,00 € Róbert Vangor Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2022/1053/III/FMFI/DEK
5 063,52 € ILAB, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Máj 2022
ZMLUVA O DIELO
Z/2022/985/I/FMFI/DEK
12 000,00 € MESA s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Máj 2022
Kúpno-predajná zmluva
Z/2022/975/II/FMFI/DEK
5 000,00 € PBT PRINT, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29. Apríl 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2022/759/III/RUK/OCOZ
ČZ/2022/900/III/FMFI/DEK
13 963,60 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Apríl 2022
Dodatok č. 24 k Zmluve o spoločnom vydávaní časopisu Computing and Informatics
D/2022/886/IX/FMFI/DEK
1 000,00 € Ústav íformatiky SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Apríl 2022
Darovacia zmluva
Z/2022/831/VIII/FMFI/DEK
1 000,00 € STATON, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Apríl 2022
Darovacia zmluva
Z/2022/829/VIII/FMFI/DEK
1 000,00 € Escape Motions, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-SRB-21-0004
Z/2022/810/XI/FMFI/DEK
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Apríl 2022
Dodatok č. 2 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-03
D/2022/809/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-20-0374 FMFI UK
D/2022/777/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ústav hydrológie SAV, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-UA-21-0009
Z/2022/700/XI/FMFI/DEK
6 900,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Apríl 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
D/2022/655/XI/FMFI/DEK
0,00 € STATON, s.r.o., Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Apríl 2022
AMENDMENT Reference No AMD- COOPERATION AGREEMENT
D/2022/660/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Lodz (Uniwersytet Łódzki, UoL) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Marec 2022
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2022/608/IV/FMFI/DEK
478,20 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/606/I/FMFI/DEK
150,00 € Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/610/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Adam Smetana, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/611/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Rastislav Hodák, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Marec 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
CZ/2022/601/III/FMFI/DEK
12 601,54 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky