Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
November
2020
Project: Enhancement of research excellence in Mathematics Teacher Knowledge MaTeK
Z/2020/2458/XIV/FMFI/DEK
0,00 € UNIVERZITA KARLOVA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
November
2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-BY-RD-19-0019
D/2020/2386/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
November
2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2388/II/FMFI/DEK
4 032,00 € Optik Instruments s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12.
November
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2335/I/FMFI/DEK
100,00 € Dr. Elizaveta Shabalina Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11.
November
2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2327/II/FMFI/DEK Rok pridania 2020
4 428,00 € D-Ex Instruments, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
November
2020
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR THE USE OF VASP BY ACADEMIC OR NON-PROFIT RESEARCH INSTITUTIONS
Z/2020/2315/XIV/FMFI/DEK
1 500,00 € Georg Kresse Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3.
November
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2264/I/FMFI/DEK
150,00 € Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
November
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/2252/III/FMFI/OCOZ
30 564,54 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
November
2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0303
D/2020/2248/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
November
2020
GRANT AGREEMENT NUMBER 101007299 — SAFEMILK
Z/2020/2246/XI/FMFI/DEK
660 790,00 € POWERTEC SRO (PTEC), TERMESZETTUDOMANYI KUTATOKOZPONT (RCNS), MAGYAR TEJGAZDASAGI KISERLETI INTEZET KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG (HDRI), ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (NKUA), NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2213/II/FMFI/DEK
43 320,00 € KVANT spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27.
Október
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2190/I/FMFI/DEK
150,00 € Doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat. DSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27.
Október
2020
Dohoda o hosťovaní
RD/2020/2193/XIV/FMFI/DEK
1 001,78 € Mgr. Sofiia HYRYCH Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Október
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2159/I/FMFI/DEK
15 600,00 € Ing. Anton Lisý - ATEL Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Október
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu EUROfusion
Z/2020/2154/XI/FMFI/DEK
10 588,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Október
2020
ZMLUVA O NÁJME
Z/2020/2158/IV/FMFI/DEK
402,20 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
Október
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2020/2124/IV/FMFI/DEK
97,30 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2020/2133/III/FMFI/DEK
33 360,00 € Ing. arch. Ivan Supuka-TRIA, projekčný ateliér Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Október
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2075/I/FMFI/DEK
5 968,38 € Havarijná služba Olivová, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
Október
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/2039/III/FMFI/OCOZ
30 812,32 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky