Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/192/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Paolo Milazzo, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Február 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/193/I/FMFI/DEK
4 400,00 € Mgr. Daniela Olejárová Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Február 2022
Smlouva o dílo a o zpracování osobních údajíi
Z/2022/194/I/FMFI/DEK
80,00 € www.scio.cz, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Február 2022
ZMLUVA OPTIMA
Z/2022/195/IV/FMFI/DEK
91,98 € Air Products Slovakia, s.r.o., Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. Február 2022
Dohoda o hosťovaní
Z/2022/181/XIV/FMFI/DEK
3 700,00 € Vahideh ILBEIGI Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Február 2022
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2022/162/IV/FMFI/DEK
58,50 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Február 2022
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2022/160/IV/FMFI/DEK
58,50 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Február 2022
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2022/158/IV/FMFI/DEK
47,20 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Február 2022
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2022/161/IV/FMFI/DEK
78,50 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Február 2022
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2022/159/IV/FMFI/DEK
82,50 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Január 2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/135/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium, Bilíková 24 Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Január 2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/136/IX/FMFI/DEK
0,00 € Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Január 2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/138/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Hubeného Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Január 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
CZ/2022/134/III/FMFI/DEK
11 680,83 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Január 2022
Zmluva o predagogickej praxi na rok 2022
Z/2022/101/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Január 2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/84/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Antona Bernoláka Senec Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Január 2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/83/IX/FMFI/DEK
0,00 € Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. Január 2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/80/IX/FMFI/DEK
0,00 € Spojená škola Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. Január 2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/78/IX/FMFI/DEK
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Január 2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/68/IX/FMFI/DEK-§
0,00 € 1. súkromné gymnázium v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky