Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/154/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Hubeného Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/151/IV/FMFI/DEK
41,30 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Január 2021
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND NON-DISCLOSURE AGREEMENT
RD/2021/95/IX/FMFI/DEK
0,00 € VYOMA GmBH, + 9 ostatných partnerov Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. Január 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/69/IV/FMFI/DEK
308,80 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Január 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/59/I/FMFI/DEK
500,00 € Stawomir Stuglik Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Január 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/61/IV/FMFI/DEK
239,60 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Január 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/60/IV/FMFI/DEK
318,96 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Január 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/38/III/FMFI/OCOZ
20 548,50 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Január 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/25/I/FMFI/DEK
200,00 € prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Január 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/16/I/FMFI/DEK
200,00 € prof. Dr. István Kovács Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Január 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/15/I/FMFI/DEK
50,00 € RNDr.František Kardoš, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. December 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. DS-FR-19-0050
D/2020/2760/XI/FMFI/DEK
15 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. December 2020
Zmluva o dielo (uzatvorená v súlade s § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon)
Z/2020/2740/I/FMFI/DEK
200,00 € Doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat. DSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. December 2020
Zmluva o dielo (uzatvorená v súlade s § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon)
Z/2020/2739/I/FMFI/DEK
200,00 € Univ. Prof. Dipl - Ing. Dr. techn. Markus Rupp Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. December 2020
TRAINEESHIP AGREEMENT
Z/2020/2677/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Brno University of Technology, Faculty of chemistry Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. December 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2673/I/FMFI/DEK
200,00 € prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. December 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2676/I/FMFI/DEK
200,00 € prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. December 2020
ZMLUVA O MLČANLIVOSTI
Z/2020/2640/XIV/FMFI/DEK
0,00 € spoločnosť Rádiológia s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. December 2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2639/II/FMFI/DEK
5 284,27 € TopSoft BSB s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. December 2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/2616/III/FMFI/OCOZ
22 215,78 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky