Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2020
Dodatok č. 22 k Zmluve o spoločnom vydávaní časopisu Computing and Informatics
D/2020/880/IX/FMFI/DEK
1 000,00 € Slovenská akadémia vied,Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14.
Máj
2020
DODATOK č. 3 O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV SPOLURIEŠITEĽSKEJ ORGANIZÁCII NA RIEŠENIE ÚLOHY č. APW-16-0266
D/2020/898/IX/FMFI/DEK
35 700,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13.
Máj
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení úlohy č. APW-17-0320,
D/2020/879/IX/FMFI/DEK
28 000,00 € Ústav materiálového výskumu SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DS-FR-19-0050
Z/2020/878/XI/FMFI/DEK
10 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
Máj
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2020/842/IV/FMFI/DEK
40,15 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29.
Apríl
2020
Rámcová dohoda
RD/2020/811/XIV/FMFI/DEK
0,00 € OSAKA UNIVERSITY Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
Apríl
2020
Rámcová dohoda
RD/2020/779/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav merania SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Apríl
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/747/I/FMFI/DEK
50,00 € Dr. Augusto Stancampiano Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
Apríl
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/723/I/FMFI/DEK
50,00 € prof. Dr. Peter Schenzel Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
Apríl
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/724/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Dávid Pavliňák, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
Marec
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/691/I/FMFI/DEK
50,00 € prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31.
Marec
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/692/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Ján Mašek, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25.
Marec
2020
Projektová zmluva
Z/2020/667/XI/FMFI/DEK
0,00 € The University of Kent Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19.
Marec
2020
Rámcová dohoda
RD/2020/641/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská akadémia vied,Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19.
Marec
2020
Rámcová dohoda
RD/2020/642/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská akadémia vied, Matematický ústav, SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19.
Marec
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2020/640/IV/FMFI/DEK
75,19 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5.
Marec
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2020/526/III/FMFI/OCOZ
33 268,36 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
Marec
2020
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Z/2020/483/IX/FMFI/DEK
0,00 € Basta digital s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
Marec
2020
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2020/493/IX/FMFI/DEK
0,00 € Spojená škola Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21.
Február
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/387/I/FMFI/DEK
12 000,00 € MESA s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky