Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1612/I/FMFI/DEK
3 960,00 € SPACE GLASS.s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. August 2020
Confidential Disclosure Agreement
RD/2020/1594/XIV/FMFI/DEK
0,00 € National Institute of Allergy and Infectious Diseases Technology Transfer and Intellectual Property Office Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. August 2020
DOHODA O DODÁVKACH PRODUKTOV COVID-19
RD/2020/1523/XIV/FMFI/DEK
5 500,00 € Abbott GmbH, Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. August 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0303
Z/2020/1511/IX/FMFI/DEK
80 000,00 € Elektrotechnický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. August 2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/1482/III/FMFI/OCOZ
49 697,83 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. August 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1471/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. August 2020
Zmluva o spolupráci
Z/2020/1456/IX/FMFI/DEK
7 000,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Júl 2020
Zmluva o spolupráci
Z/2020/1445/IX/FMFI/DEK
0,00 € BOGE Elastmetall Slovakia , a.s Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1443/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Jean Virieux Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1444/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Juraj Jašík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Júl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0303
Z/2020/1418/XI/FMFI/DEK
200 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Júl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0308
Z/2020/1419/XI/FMFI/DEK
180 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Júl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0386
Z/2020/1417/XI/FMFI/DEK
210 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Júl 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0382
D/2020/1403/XI/FMFI/DEK
279 989,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Júl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0371
Z/2020/1402/XI/FMFI/DEK
146 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Júl 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Z/2020/1388/XI/FMFI/DEK
15 000,00 € Tila s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Júl 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Z/2020/1393/XI/FMFI/DEK
19 656,00 € KVÁNT spol. s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1344/I/FMFI/DEK
150,00 € Prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Júl 2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/1337/III/FMFI/OCOZ
64 694,53 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Júl 2020
Zmluva o zabezpečení praxe študenta vysokej školy
Z/2020/1332/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky