Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/548/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Roman Lietava, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Marec 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/535/IV/FMFI/DEK
222,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Marec 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/509/I/FMFI/DEK
50,00 € doc. PhDr. Radka Dofková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Marec 2021
DODATOK Č.l K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
D/2021/480/III/FMFI/DEK
0,00 € MIOMED s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Marec 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/420/IV/FMFI/DEK
478,20 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Marec 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom vedecko-vývojovom pracovisku
D/2021/419/XIV/FMFI/DEK
2 000,00 € Indícia, n.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. Marec 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/380/IV/FMFI/DEK
82,70 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. Marec 2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA A METEOROLÓGIA
Z/2021/378/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Február 2021
Cooperation Agreement in project implementation concluded according to Section 269 Subsection 2 of Act no. 513/1991 ColL Commercial Code as amended (hereinafter referred to as the "Agreement")
Z/2021/285/IX/FMFI/DEK
25 000,00 € University of Bern acting through its Astronomical Inštitúte Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Február 2021
Partnership Agreement
Z/2021/270/IX/FMFI/DEK
318 085,00 € Astronomickýústav AV ČR, v.v.i., Masarykova Univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, Astronomický ústav Slovenskej Akadémie vied, Instituto de Astrofísica de Canarias, Univerzita Karlova Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Február 2021
ZMLUVA OPTIMA
Z/2021/251/IV/FMFI/DEK
90,22 € Air Products Slovakia, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/252/IX/FMFI/DEK
0,00 € 2. Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/157/IX/FMFI/DEK
0,00 € 1. súkromné gymnázium v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/158/IX/FMFI/DEK
0,00 € Spojená škola Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/153/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Metodova Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/156/IX/FMFI/DEK
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/152/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium, Grôsslingová 18, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/155/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium, Bilíková 24 Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/159/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Antona Bernoláka Senec Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/160/IX/FMFI/DEK
0,00 € Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky