Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0311
Z/2021/1413/XI/FMFI/DEK
100 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Júl 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1379/I/FMFI/DEK
7 800,00 € LANDVARIA s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Júl 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/1368/III/FMFI/OCOZ
30 808,12 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Júl 2021
Zmluva o partnerstve
Z/2021/1352/XIV/FMFI/DEK
332 453,50 € STATON, s.r.o.; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. Júl 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0612
D/2021/1325/XI/FMFI/DEK
0,00 € Centrum vedecko-technickych informácií Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Júl 2021
AGREEMENT
Z/2021/1295/XI/FMFI/DEK
0,00 € INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Júl 2021
Kúpna zmluva
Z/2021/1287/II/FMFI/DEK
29 300,00 € FID GmbH Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29. Jún 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1266/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. RNDr. Patrik Španěl Dr. rer. nat. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2021
DODATOK č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0148
D/2021/1196/XI/FMFI/DEK
0,00 € Astronomicky ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1194/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Belgrade - Faculty of Pharmacy Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2021
DODATOK č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0053
D/2021/1186/XI/FMFI/DEK
0,00 € Matematicky ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1188/XI/FMFI/DEK
0,00 € O.O. Galkin Donetsk Inštitúte of Physics and Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1189/XI/FMFI/DEK
0,00 € Inštitúte of Nuclear Physics PAN Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENTTO COOPERATE
Z/2021/1191/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Lodz (Uniwersytet Łódzki, UoL) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1193/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Novi Sad Faculty of Sciences (UNSPMF) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1195/I/FMFI/DEK
100,00 € Mgr. Martin Takáč, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1192/XI/FMFI/DEK
0,00 € Inštitúte of Physics Belgrade Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Jún 2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1190/XI/FMFI/DEK
0,00 € Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Jún 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1151/I/FMFI/DEK
12 000,00 € MESA s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Jún 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1120/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Vĕra Kůrková, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky