Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0148
D/2021/805/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0216
D/2021/802/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ATLAS CERN
Z/2021/781/IX/FMFI/DEK
81 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN
Z/2021/785/IX/FMFI/DEK
70 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ISOLDE CERN
Z/2021/782/IX/FMFI/DEK
5 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Máj 2021
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Pri rozvoji študentského multifunkčného priestoru Unispace
Z/2021/764/IX/FMFI/DEK Rok pridania 2021
0,00 € ITC, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Máj 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/768/III/FMFI/OCOZ
30 652,73 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Máj 2021
Dodatok č. 5 k zmluve na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany č. 03/02/2015
D/2021/763/III/FMFI/DEK
0,00 € PROFIS spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Apríl 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/735/I/FMFI/DEK
50,00 € prof.Dr. Wolfgang Steimle Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Apríl 2021
ALPACA Consortium Agreement, version 3.1, 2021-03-18
Z/2021/723/XI/FMFI/DEK
0,00 € UNIVERSITAET BIELEFELD (UNIBI) + ostatné firmy zo zmluvy Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Apríl 2021
Dodatok č. 23 k Zmluve o spoločnom vydávaní časopisu Computing and Informatics
D/2021/706/XIV/FMFI/DEK
1 000,00 € Ústav informatiky SAV: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Apríl 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/681/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. RNDr. Dávid Trunec, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. 03/2021
Z/2021/680/I/FMFI/DEK
36 912,00 € TLAKSYSTÉM – KOMPAKT, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Apríl 2021
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2020 Project Acronym: SAFEMILK – Project Number: 101007299 Consortium Agreement
Z/2021/654/XI/FMFI/DEK
0,00 € POWERTEC S.R.O. (PTEC), BRATISLAVA, SLOVAKIA, +ostatní Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Apríl 2021
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Pri prevádzke študentského coworkingového priestoru Lounge
Z/2021/655/IX/FMFI/DEK
0,00 € Vacuumlabs Technology s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Apríl 2021
GRANT AGREEMENT NUMBER 101031538 — PlantIMS
Z/2021/642/XI/FMFI/DEK
155 364,48 € European Commission, Research Executive Agency Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Apríl 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/643/I/FMFI/DEK
5 000,00 € Dr Neil Hutton Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Apríl 2021
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
Z/2021/587/II/FMFI/DEK
70 000,00 € MaSa Tech, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Apríl 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/592/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Juraj Kyselica, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Apríl 2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA A METEOROLÓGIA
Z/2021/594/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky