Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1120/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Vĕra Kůrková, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Jún 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1108/I/FMFI/DEK
13 345,20 € IGES s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Jún 2021
Zmluva o údržbe č. 2021 003 PS 893
Z/2021/1119/III/FMFI/DEK
729,00 € SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Jún 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/1076/III/FMFI/OCOZ
100 671,70 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. Jún 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1043/I/FMFI/DEK
2 602,00 € IQ Capital s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Jún 2021
DODATOK č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0202
D/2021/1015/XI/FMFI/DEK
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z/2021/1009/II/FMFI/DEK
5 280,00 € KVANT spol. s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Jún 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1010/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Jún 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-17-0320
D/2021/1005/IX/FMFI/DEK
12 000,00 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálového výskumu Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Jún 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0216
D/2021/1011/XI/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Jún 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/997/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Jún 2021
RESEARCH INFRASTRUCTURE ACCESS AGREEMENT N° 35967/1/2020-1-RD-EUFRAT-HADES
Z/2021/996/XI/FMFI/DEK
0,00 € The Joint Research Centre ofthe European Commission, University of Muenster, Institute of Nuclear Physics Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Máj 2021
DODATOK č. 3 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0202
D/2021/982/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ústav merania SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0053
D/2021/979/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Máj 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/961/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. František Mráz, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Máj 2021
Zmluva o nájme číslo: ABO - 151059/1/2021
Z/2021/958/IV/FMFI/DEK
113,72 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Máj 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/962/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. Ivana Černá, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Máj 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/959/IV/FMFI/DEK
28,61 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Máj 2021
Zmluva o spolupráci
Z/2021/960/IX/FMFI/DEK
0,00 € IQ Capital s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-16-0202
D/2021/918/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky