Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2020
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI
Z/2020/332/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Hubeného Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Február 2020
Memorandum o spolupráci
Z/2020/303/IX/FMFI/DEK
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Február 2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2020/289/IV/FMFI/DEK
155,87 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Február 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/271/I/FMFI/DEK
3 838,80 € AZ Profístav, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Február 2020
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Centrum biovied SAV pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu biofyzika
RD/2020/251/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Február 2020
Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z/2020/220/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Február 2020
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI
Z/2020/192/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Metodova Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Február 2020
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI
Z/2020/194/IX/FMFI/DEK
0,00 € Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Február 2020
Zmluva o nájme
Z/2020/193/IV/FMFI/DEK
87,58 € Air Products Slovakia, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. Január 2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2020/184/III/FMFI/OCOZ
28 761,61 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. Január 2020
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Z/2020/180/XIV/FMFI/DEK
0,00 € NATIONAL RESEARCH NUCLEAR UNIVERSITY MEPhl (Moscow Engineering Physics Inštitúte) Russian Federation Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Január 2020
Zmluva o nájme
Z/2020/148/IV/FMFI/DEK
52,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Január 2020
Zmluva o spolupráci
Z/2020/155/IX/FMFI/DEK
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Január 2020
Zmluva o spolupráci
Z/2020/156/IX/FMFI/DEK
0,00 € Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Január 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/149/I/FMFI/DEK
100,00 € Ing. Zdenék Hubáček, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Január 2020
Kúpna zmluva (zmluva o prevode hnuteľného majetku)
Z/2020/154/II/FMFI/DEK
4 467,60 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Január 2020
Zmluva o nájme
Z/2020/151/IV/FMFI/DEK
76,29 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Január 2020
Zmluva o spolupráci
Z/2020/150/IX/FMFI/DEK
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Január 2020
Zmluva
Z/2020/140/XIII/FMFI/DEK
0,00 € UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA (UNIMIB), STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN, UNIVERSITAET BIELEFELD (UNIBI), GENETON, s.r.o., INSTITUT PASTEUR, ILLUMINA CAMBRIDGE LTD Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Január 2020
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI
Z/2020/129/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium, Bilíková 24 Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky