Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
377/2023
1 300,00 € Regitko Miroslav, Mgr. Art Mesto Šala
16. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
377/2023
1 300,00 € Regitko Miroslav, Mgr. Art Mesto Šala
15. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovarov s montážou č. 269/2023
397/2023
0,00 € MegaLan Consulting s. r. o. Mesto Šaľa
15. Jún 2023
Licenční a podlicenční smlouva
362/2023
100,00 € Národní filmový archív Mesto Šala
15. Jún 2023
Príkazná zmluva
350/2023
250,00 € Habo Viliam Mesto Šala
15. Jún 2023
Príkazná zmluva
350/2023
250,00 € Habo Viliam Mesto Šala
14. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
379/2023
1 700,00 € Rehák Kristián Mesto Šala
12. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
328/2023
0,00 € Mesto Nitra Mesto Šaľa
10. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
387/2023
0,00 € ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Mesto Šala
10. Jún 2023
Lecenčná zmluva
168/2023
1 575,00 € Jarošová Dominika Mesto Šala
9. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
385/2023
30,72 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
9. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
385/2023
30,72 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
9. Jún 2023
Rámcová dohoda o dodávke elektrickej energie
381/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
9. Jún 2023
Rámcová dohoda o dodávke elektrickej energie
381/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
8. Jún 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
364/2023
8 220,00 € Veríme v Zábavu s.r.o. Mesto Šala
8. Jún 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
364/2023
8 220,00 € Veríme v Zábavu s.r.o. Mesto Šala
3. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
361/2023
397 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
1. Jún 2023
Dohoda o spolupráci
211/2023
0,00 € Duslo, a.s. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
278/2023
100,00 € Šišková Marica, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
278/2023
100,00 € Šišková Marica, Mgr. Mesto Šala