Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Zmluva č. 324 0269 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
15/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
10/2024
95,00 € GET PROFI s.r.o. Obec Brestovec
15. Marec 2024
Dodatok k zmluve
8/2024
4,00 € Spoločná obecná úradovňa Obec Brestovec
7. Marec 2024
Poistná zmluva číslo 5903309648
12/2024
28,16 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Brestovec
5. Marec 2024
Zmluva o vykonaní porezu drevenej hmoty
11/2024
0,00 € AGRODOR s.r.o. Obec Brestovec
7. Február 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU pre koncového odberateľa okrem domácnosti č.23122843
6/2024
0,00 € ELGAS, s.r.o. Obec Brestovec
7. Február 2024
MAS Podunajsko o.z.
7/2024
180,40 € MAS Podunajsko o.z. Obec Brestovec
7. Február 2024
ELGAS, s.r.o.
8/2024
352,19 € Obec Dolný Štál Obec Brestovec
31. Január 2024
Dodatok č. 10 k zmluve o pristúpení k záväzku
7/2024
352,37 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
30. Január 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 008/2016
6/2024
0,00 € Brantner Slovakia s.r.o. Obec Brestovec
17. Január 2024
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-182-014/2023
2/2024
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
15. Január 2024
Zmluva o vedení účtovníctva
1/2024
700,00 € Ivett Csóka Obec Brestovec
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/492
5/2024
12 800,00 € Ministerstvo financií SR Obec Brestovec
8. Január 2024
Zmluva o dodaní služieb č.3/2024
3/2024
0,00 € Peter Topolčany Obec Brestovec
8. Január 2024
Zmluva o dodaní služieb č. 4/2024
4/2024
0,00 € Martin Kováč Obec Brestovec
8. Január 2024
Zmluva o dodaní služieb č. 2/2024
2/2024
0,00 € Vlastimil Dornák Obec Brestovec
6. Január 2024
Zmluva o dodaní služieb č. 1/2024
1/2024
0,00 € Pavol Bičian Obec Brestovec
29. December 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o pristúpení k záväzku
38/2023
362,77 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
39/2023
85,00 € ITSEN, s.r.o. Obec Brestovec
22. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
37/2023
0,00 € Roman Kováč Obec Brestovec