Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2015
Dohoda o spolupráci pri riešní projektu CIMULACT
57/2015/EK
0,00 € Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Slovenská akadémia vied
11. November 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1119/02/02-a
56/22015/EK
Doplnená
167 126,06 € Ústav anorganickej chémie SAV, doc.Ing.Boča,PhD. Slovenská akadémia vied
6. November 2015
ZMLUVA O DIELO
20151106_Falco
86 569,44 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. Slovenská akadémia vied
3. November 2015
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
20151103-imuna najom
1,00 € IMUNA PHARM a.s. Slovenská akadémia vied
3. November 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0086/01/03-a
0086/01/03-a
161 318,00 € Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
30. Október 2015
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
20151026_memorandum
0,00 € Fond inovácií a technológií, a.s. Slovenská akadémia vied
29. Október 2015
Príkazná zmluva
55/2015/EK
150,00 € RNDr.Milada Vávrová,CSc. Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
46/2015/SK
100,00 € Dr.Colin Snodgrass Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
41/2015/EK
100,00 € Ing.Tomáš Opravil,PhD. Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
44/2015/EK
100,00 € Dr.Rosario Lo Franco Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
53/2015/EK
100,00 € Doc.RNDr. František Krčma,PhD. Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
48/2015/EK
100,00 € prof. Christos Terezis Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
49/2015/EK
100,00 € Dr.Philippe Martin Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
47/2015/EK
100,00 € Dr.Antal Gasparics Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
45/2015/EK
100,00 € prof. Andrzej Kisielewicz Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
42/2015/EK
100,00 € prof.Valerio Scarani Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
51/2015/EK
100,00 € Dr.Janos Mizsei Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
52/2015/EK
100,00 € Doc.Mgr.Jiří Zounek, PhD. Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
43/2015/SK
100,00 € Dr. Edit Szilágyi Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Príkazná zmluva
54/2015/EK
100,00 € prof.Wojciech Burszta Slovenská akadémia vied