Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2015
Príkazná zmluva
50/2015/EK
100,00 € Doc.PhDr.Bohuslav Šalanda,CSc. Slovenská akadémia vied
13. Október 2015
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov 0014/01/03-a
8/2015/EK
198 763,00 € Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Slovenská akadémia vied Slovenská akadémia vied
12. Október 2015
Košice - renovácia auly
20151009_AulaKE
194 352,00 € Prvá bratislavská stavebná spoločnosť, s.r.o. Slovenská akadémia vied
8. Október 2015
Príkazná zmluva
39/2015/EK
100,00 € Priv.doz.Michael Tritthart Slovenská akadémia vied
8. Október 2015
Príkazná zmluva
33/2015/EK
100,00 € Dr.Selma Tekir Slovenská akadémia vied
8. Október 2015
Príkazná zmluva
34/2015/EK
100,00 € Dr.Vladimír Popok Slovenská akadémia vied
8. Október 2015
Príkazná zmluva
36/2015/EK
100,00 € Ing.Dalia Burešová,CSc. Slovenská akadémia vied
8. Október 2015
Príkazná zmluva
37/2015/EK
100,00 € Dr.Gustavo Alfonzo Aucar Slovenská akadémia vied
8. Október 2015
Príkazná zmluva
38/2015/EK
100,00 € Doc.PhDr.Marek Jakoubek Slovenská akadémia vied
8. Október 2015
Príkazná zmluva
35/2015/EK
100,00 € prof.Faruk Yilmaz Slovenská akadémia vied
8. Október 2015
Príkazná zmluva
40/2015/EK
100,00 € Dr.Smiljana Gartner Slovenská akadémia vied
6. Október 2015
Príkazná zmluva
29/2015/EK
100,00 € prof. Wenjian Liu Slovenská akadémia vied
6. Október 2015
ZMLUVA O ZDRUZENI
20151005_zmluva o zdruzeni
0,00 € Ustavy SAV a Univerzity Slovenská akadémia vied
6. Október 2015
Príkazná zmluva
28/2015/EK
100,00 € Dr.Luca Fossati Slovenská akadémia vied
6. Október 2015
Príkazná zmluva
31/2015/EK
100,00 € Dr.Carlos J. Rodriguez-Fuentes Slovenská akadémia vied
6. Október 2015
Príkazná zmluva
32/2015/EK
100,00 € Dr.Neele Larondelle Slovenská akadémia vied
6. Október 2015
Príkazná zmluva
30/2015/EK
100,00 € Dr. Pascal Loyer Slovenská akadémia vied
5. Október 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1176/02/03 - a
SASPRO č. 1176/02/03 - a
Doplnená
161 056,00 € Sociologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
2. Október 2015
Príkazná zmluva
21/2015/EK
100,00 € Dr. Thorsten Ratzka Slovenská akadémia vied
2. Október 2015
Príkazná zmluva
26/2015/EK
100,00 € Dr. Andres Blancas Neria Slovenská akadémia vied