Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2021
Príkazná zmluva
284/2021
100,00 € prof. Filip Tuomisto Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
276/2021
100,00 € Dr. Tomasz Zwiazek Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
312/2021
100,00 € Dr Petre Breazu Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
295/2021
100,00 € prof. Dr. Sebastian Balos Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
306/2021
100,00 € Dr Foteini Sapountzi Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
307/2021
100,00 € Dr. Yury Kolenko Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
spp-4100118411
0,14 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
spp-4100010739
337,74 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
283/2021
100,00 € Dr. Mahdi Ghorbani Asl Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
299/2021
100,00 € prof. Dario Daghero Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
301/2021
100,00 € Dr. Ekaterina Paerschke Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
317/2021
100,00 € Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
319/2021
100,00 € Doc. Ing. Viera Skákalová, DrSc. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
296/2021
100,00 € Marian Novotný Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
297/2021
100,00 € Monica Ferraris Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
308/2021
100,00 € Dr. Marta Miola Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
spp-4100085814
2,11 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
316/2021
100,00 € Distinguished Professor Judy Wu Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
302/2021
100,00 € Dr. Hector Pablo Ojeda Collado Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
293/2021
100,00 € Ing. Matej Lexa, PhD. Slovenská akadémia vied