Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
Dodatok č. 2 k rámcovej kúpnej zmluve č. BBRSC/00916/2022 "Autobatérie"
BBRSC/02077/2024
0,00 € ZLINER s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
14. Marec 2024
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
BBRSC/01936/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
13. Marec 2024
Rámcová dohoda "Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet" - Strediská Slovenské Kľačany a Čebovce
BBRSC/01780/2024
366 364,80 € T a M trans spedition, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
13. Marec 2024
Zmluva o dielo "Personálny audit"
BBRSC/01848/2024
82 200,00 € TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
13. Marec 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. BBRSC/06753/2022 "Podopretie mosta IDM 3780 - most cez potok Blh za obcou Rimavská Seč"
BBRSC/01958/2024
0,00 € DS Construction s.r.o., BB Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
12. Marec 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti
16012024
0,00 € Ing. Róbert Machala Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
6. Marec 2024
Limit finančných prostriedkov na bežné výdavky HM pre rok 2024- príloha č. 1/2023 ku zmluve č. 3/1700/2012
BBRSC/01710/2024
23 334,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
5. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva "Chemický posypový materiál používany na posyp v rámci zimnej údržby ccestných komunikácií - Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2)v tuhej forme v balení Big bag pre zimnú sezónu 2023/2024"
BBRSC/01575/2024
93 052,80 € EUROMAR spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. Február 2024
Záznam o finančnom sprostredkovaní
BBRSC/01628/2024
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. Február 2024
Kúpna zmluvy "Štiepkovač na prívese"
BBRSC/01242/2024
26 880,00 € POLMEX spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. Február 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/01396/2024
0,00 € EXCELENT, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. Február 2024
Zmluva o platobnej karte
BBRSC/01629/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. Február 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/01399/2024
0,00 € EXCELENT, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
29. Február 2024
Zmluvy o poskytovaní služieb "Call centrum"
BBRSC/01298/2024
1 800,00 € Autorealitka.sk Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
28. Február 2024
Mandátna zmluva
BBRSC/01529/2024
0,00 € ARCHAT MD s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
28. Február 2024
Poistná zmluva č. 1009901718
BBRSC/01504/2024
239 000,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
28. Február 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/01135/2024
0,00 € Obecné služby Dobrý Niva s.r.o., r.s.p. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
28. Február 2024
Rámcová dohoda na poistenie majetku
BBRSC/01505/2024
239 000,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
28. Február 2024
Rámcová dohoda
BBRSC/01134/2024
0,00 € Obecné služby Dobrý Niva s.r.o., r.s.p. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. Február 2024
Rámcová zmluva "Inertný posypový materiál- pre zimnú sezónu 2023/2024- časť 1 oblasť 1
BBRSC/01326/2024
21 348,00 € EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.