Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 229/K/22
229/K/22
0,00 € Iveta Juričáková Správa mestskej zelene v Košiciach
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 233/K/22
233/K/22
383,16 € Roman Dancák Správa mestskej zelene v Košiciach
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 232/K/22
232/K/22
0,00 € Mária Guttová Správa mestskej zelene v Košiciach
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 231/K/22
231/K/22
153,26 € Ing. Ľudmila Chmelová Správa mestskej zelene v Košiciach
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 230/K/22
230/K/22
0,00 € Ing. Ľudmila Chmelová Správa mestskej zelene v Košiciach
2. August 2022
Zmluva o dielo č. 202223XVIDH – XVI. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach
VIII/2022/1
Doplnená
196 750,27 € GEOTECHNIK PLUS s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
2. August 2022
Zmluva o dielo - Sadové úpravy pre projekt Revitalizácia oddychovej zóny SSPmK Košice
VIII/2022/2
18 329,95 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
226/K/22
226/K/22
76,63 € Darina Hanzerová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 224/K/22
224/K/22
0,00 € Ing. Dana Fedoriková Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 221/K/22
221/K/22
0,00 € Iveta Kanátová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 223/K/22
223/K/22
0,00 € Ing. Ivan Timko Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 227/K/22
227/K/22
383,15 € PhDr. Iveta Paľková Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 225/K/22
225/K/22
0,00 € Ján Bajužik Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 222/K/22
222/K/22
0,00 € Ing. Milan Kanát Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 228/K/22
228/K/22
0,00 € Taťána Kmiťová Správa mestskej zelene v Košiciach
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie – Detské ihrisko Gerlachovská 12 - 22
VII/2022/7
19 797,78 € Mestská časť Košice – Sever Správa mestskej zelene v Košiciach
25. Júl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 1419/C/22 zo dňa 30.06.2022
VII/2022/8
0,00 € Ing. Imrich Gyurcsis Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb – údržba zelene
VII/2022/6
8 400,00 € Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 218/K/22
218/K/22
153,26 € Eva Rusňáková Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 217/K/22
217/K/22
383,16 € Ing. Marek Dreisig Správa mestskej zelene v Košiciach