Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Trieda SNP 46, Košice
V/2022/24
250,00 € SUBOP PLUS s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 177/K/22
177/K/22
237,00 € Ing. Milan Polča Správa mestskej zelene v Košiciach
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Pražská 10, 12, Košice
V/2022/22
250,00 € SVB Pražská 10, 12, KE Správa mestskej zelene v Košiciach
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Slobody 15, Košice
V/2022/23
250,00 € Ing. Štefan Kňaze – A3UM Správa mestskej zelene v Košiciach
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.06.2006
V/2022/21
0,00 € Nguyen Van Cung Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 173/K/22
173/K/22
0,00 € Antónia Jadrná Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 171/K/22
171/K/22
94,80 € MUDr. Vladimír Fazekaš Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 176/K/22
176/K/22
0,00 € Peter Vavra Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 174/K/22
174/K/22
237,00 € Jolana Hegedüsová Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 178/K/22
178/K/22
383,16 € Štefan Béreš Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 172/K/22
172/K/22
94,80 € Beáta Sálková Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 175/K/22
175/K/22
153,26 € Anna Naštová Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 330/K/20 zo dňa 08.12.2020
V/2022/14
0,00 € Iveta Tóthová Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Trebišovská 5, KE
V/2022/20
250,00 € SBD Trebišovská 5 Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Máj 2022
V/2022/15
V/2022/15
250,00 € SVB SNP 50 Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Laborecká 14, KE
V/2022/16
250,00 € SVB LABOREC Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Obrody 1, KE
V/2022/19
250,00 € SVB OBRO 1357 – Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Považská 20, KE
V/2022/17
250,00 € Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Máj 2022
Zmluva o úprave vzťahov pro prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania pre stavbu : „Trasovanie NN prípojky na Pasteurovom nám. č. 4, Košice“
V/2022/13
0,00 € Bc. Tomáš Lehotai Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Markušova 15, KE
V/2022/18
250,00 € PIDES s.r.o. Košice Správa mestskej zelene v Košiciach