Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 209/K/22
209/K/22
0,00 € Gabriel Polačko Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 212/K/22
212/K/22
237,00 € Ing. Jaroslav Cubo Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 213/K/22
213/K/22
237,00 € Miroslava Hriadelová Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 208/K/22
208/K/22
237,00 € Pavol Hegedüš Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 207/K/22
207/K/22
94,80 € Ing. Juraj Sladký Správa mestskej zelene v Košiciach
11. Júl 2022
Zmluva o finančnej spoluúčasti Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rekonštrukciu FIT parku Buzulucká - Charkovská
VII/2022/2
20 215,79 € Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 206/K/22
206/K/22
383,16 € Ing. Richard Jacko Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205/K/22
205/K/22
383,16 € Ing. Anna Pavlíková Správa mestskej zelene v Košiciach
1. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20226674_Z
26 280,00 € LINEA SK spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 201/K/22
201/K/22
237,00 € Ľubomír Šťastný Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 203/K/22
203/K/22
0,00 € Alena Kissová Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 204/K/22
204/K/22
237,00 € Miroslav Cymbalák Správa mestskej zelene v Košiciach
30. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202/K/22
202/K/22
0,00 € Pavol Deško Správa mestskej zelene v Košiciach
29. Jún 2022
Dohoda o zamestnávaní občanov na príležitostné práce
VI/2022/21
0,00 € Psychosociálne centrum Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_179 – projekt Pomôž svojmu mestu
VI/2022/20
460,00 € Nadácia Pontis Správa mestskej zelene v Košiciach
24. Jún 2022
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie – Pasportizácia Verejného cintorína, urnového hája, kolumbária a prírodného cintorína pri Krematóriu, vrátane info – KIOSK-u
VI/2022/19
Doplnená
68 044,80 € T-MAPY s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 199/K/22
199/K/22
0,00 € Maja Lehotkaiová Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 196/K/22
196/K/22
153,26 € Dagmar Solvarová Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 197/K/22
197/K/22
76,70 € JUDr. Alexander Bashkov Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 198/K/22
198/K/22
153,26 € MVDr. Rastislav Glaba Správa mestskej zelene v Košiciach