Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 190/K/22
190/K/22
237,00 € Marián Pristáš Správa mestskej zelene v Košiciach
8. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 188/K/22
188/K/22
153,26 € Ing. Ján Lazár Správa mestskej zelene v Košiciach
8. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 191/K/22
191/K/22
0,00 € Roman Miňo Správa mestskej zelene v Košiciach
8. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 189/K/22
189/K/22
153,26 € Bc. Romana Brutovská Správa mestskej zelene v Košiciach
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 50/2022 – projekt „Spoznaj človeka pod reflexnou vestou“
VI/2022/8
2 500,00 € Férová Nadácia Správa mestskej zelene v Košiciach
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Gudernova 28, 040 11 Košice
VI/2022/6
250,00 € Stavebné bytové družstvo II Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
7. Jún 2022
Dodatok č. 4 (2022001195) k Zmluve č. 958/2004 (2004000958) o zverení majetku mesta do správy zo dňa 29.12.2004
VI/2022/4
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Inžinierska 14, 040 11 Košice
VI/2022/7
250,00 € Stavebné bytové družstvo II Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Inžinierska 10, 040 11 Košice
VI/2022/5
250,00 € Stavebné bytové družstvo II Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Moldavská 5, 040 11 Košice
VI/2022/3
250,00 € Stavebné bytové družstvo II Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 186/K/22
186/K/22
306,46 € Eva Szásziová Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 179/K/22
179/K/2022
0,00 € MVDr. Dagmar Hajduová Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 182/K/22
182/K/22
0,00 € Anton Makara a manželka Mária Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Rožňavská 12, 040 11 Košice
VI/2022/1
250,00 € REFOSBYT s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 183/K/22
183/K/22
0,00 € Ladislav Mida a manželka Mária Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 185/K/22
185/K/22
0,00 € Katarína Kolesárová Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 181/K/22
181/K/22
153,26 € Erik Vinclav Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Inžinierska 8, 040 11 Košice
VI/2022/2
250,00 € Stavebné bytové družstvo II Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 180/K/22
180/K/22
0,00 € MUDr. Marianna Šestinová Správa mestskej zelene v Košiciach
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 184/K/22
184/K/22
383,16 € Mária Domonkošová Správa mestskej zelene v Košiciach