Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 221/K/22
221/K/22
0,00 € Iveta Kanátová Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 223/K/22
223/K/22
0,00 € Ing. Ivan Timko Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 227/K/22
227/K/22
383,15 € PhDr. Iveta Paľková Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 225/K/22
225/K/22
0,00 € Ján Bajužik Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 222/K/22
222/K/22
0,00 € Ing. Milan Kanát Správa mestskej zelene v Košiciach
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 228/K/22
228/K/22
0,00 € Taťána Kmiťová Správa mestskej zelene v Košiciach
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie – Detské ihrisko Gerlachovská 12 - 22
VII/2022/7
19 797,78 € Mestská časť Košice – Sever Správa mestskej zelene v Košiciach
25. Júl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 1419/C/22 zo dňa 30.06.2022
VII/2022/8
0,00 € Ing. Imrich Gyurcsis Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb – údržba zelene
VII/2022/6
8 400,00 € Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 218/K/22
218/K/22
153,26 € Eva Rusňáková Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 217/K/22
217/K/22
383,16 € Ing. Marek Dreisig Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 216/K/22
216/K/22
15,34 € Bc. Iveta Lengyelová Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 219/K/22
219/K/22
0,00 € Imrich Fabian Správa mestskej zelene v Košiciach
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 220/K/22
220/K/22
76,70 € Antónia Slemenská Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Júl 2022
Zmluva o úprave vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania – Mlynárska 16, KE
VII/2022/5
1 200,00 € MAJO - STAV Košice s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
19. Júl 2022
Zmluva o spolupráci č. 2022001718 – multifunkčná plocha v Mestskom parku
VII/2022/3
0,00 € Mesto Košice, Dobrý Kolektív Správa mestskej zelene v Košiciach
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Pokroku 20, KE
VII/2022/4
250,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov Pokroku 18, 20 Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 211/K/22
211/K/22
0,00 € Mária Papierniková Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 214/K/22
214/K/22
153,26 € Dušan Michalko Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 210/K/22
210/K/22
237,00 € Mgr. Ľubica Tirpáková Správa mestskej zelene v Košiciach