Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Darovacia zmluva
2/D/24
10 000,00 € Považská cementáreň, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
19. Február 2024
Zmluva o spolupráci
10/O/24
0,00 € Slovenská lekárska komora Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
19. Február 2024
Darovacia zmluva
1/D/24
200,00 € AKTIV PRO, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva
9/O/24
0,00 € KAMON, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. Február 2024
Dodatok č.41
73NSP1000617/41
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. Február 2024
Zmluva na servisné služby
8/O/24
0,00 € EKO VÝŤAHY s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Február 2024
Dodatok č.33 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3007NSP2000117
3007NSP2000117/33
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Február 2024
Dodatok č.40 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000617
Dodatok č.40
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
9. Február 2024
Zmluva o umožnení predaja sadeníc kvetov
5/O/24
0,00 € Anna Šteinigerova Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Február 2024
Kúpna zmluva
4/O/24
11 880,00 € MEDATECH spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
1. Február 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.3/N/2024
3/N/24
580,65 € Jana Ďurčanská Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
31. Január 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.2/N/2024
2/N/24
779,59 € M-DENT PB, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Január 2024
Kúpna zmluva
Z2024433_Z
2 338,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
25. Január 2024
Rámcová zmluva o výkone činnosti.
APS/34
0,00 € Detská ambulancia DCA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24. Január 2024
Servisná zmluva č. 824409
4/O/2024
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/N/2024
1/N/2024
1 813,93 € Martinské bioptické centrum, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24. Január 2024
Servisná zmluva č. 824410
3/O/24
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
23. Január 2024
Kúpna zmluva
Z2024306_Z
960,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
23. Január 2024
Kúpna zmluva
Z2024305_Z
82,50 € BATIST Medical SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu a o úhrade dlžnej čiastky v splátkach
2/O/24
3 844,50 € Miroslav Prachár Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici