Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Rámcová servisná zmluva na servis gastrozariadení č. S10/22
33/O/22
0,00 € OMES, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
34/O/22
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov
18/O/17
0,00 € ORL-ENDO s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29.
Jún
2022
Kúpna zmluva
Z20226713_Z
4 200,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29.
Jún
2022
Zmluva o dielo č.22066
32/O/22
83 134,28 € IMAO electric, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27.
Jún
2022
Zmluva o dielo
31/O/22
1 571 204,53 € DOSA Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24.
Jún
2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru
30/O/22
16 800,00 € TST service PD s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20.
Jún
2022
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
1/J/22
0,00 € Bc. Karol Janík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/N/2022
8/N/2022
0,00 € M-DENT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/N/2022
9/N/2022
0,00 € Chirurgia PM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15.
Jún
2022
Dodatok č.31 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000617
73NSP1000617/31
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
9.
Jún
2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o umožnení krátkodobého sezónneho predaja tovaru.
3/O/22
0,00 € Anna Šteinigerova Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
8.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
22/O/22
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7.
Jún
2022
Zmluva o energetickom poradenstve v tepelnej energetike
27/O/22
16 560,00 € RASKO ENERGY, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
6.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z302021AXW3-757/2021
49/0/21
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
6.
Jún
2022
Dohoda o uznaní dlhu a o úhrade dlžnej čiastky v splátkach
25/O/22
2 012,05 € Krystyna Plevytska Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
6.
Jún
2022
Zmluva na výkon staveného dozoru
24/O/22
1 800,00 € Ing. Milan Štrbák Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
6.
Jún
2022
Zmluva o dielo
26/O/22
215 431,44 € STAVA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
1.
Jún
2022
Kúpna zmluva
Z20225333_Z
112,68 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
1.
Jún
2022
Kúpna zmluva
Z20225323_Z
1 243,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »