Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Rámcová zmluva o spolupráci a o odbere hotových jedál
77/O/22
0,00 € Stredná odborná škola Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
2. December 2022
Zmluva o reklame
Zmluva o reklame
0,00 € SANIMAT SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
1. December 2022
Zmluva o reklame
75/O/22
0,00 € Viliam Kopecký Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
1. December 2022
Zmluva o reklame
74/O/22
0,00 € IDS Health Media Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. November 2022
Zmluva o reklame
73/O/22
600,00 € ADOS SRDCE PU, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. November 2022
Zmluva o reklame
72/O/22
0,00 € 4SPA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. November 2022
Zmluva
71/O/22
0,00 € ManaCon - Peter Kuzmišin Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
23. November 2022
Kúpna zmluva
Z202214082_Z
237,60 € Solarprojekt s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. November 2022
Rámcová dohoda
Z202213873_Z
53 220,00 € TOWDY s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. November 2022
Rámcová dohoda
Z202213762_Z
39 000,00 € ATRIO PLUS, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
18. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213825_Z
384,00 € PharmaComp s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
18. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213829_Z
1 499,99 € ELRON s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
11. November 2022
Zmluva
70/O/22
660,00 € SEKK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
9. November 2022
Rámcová dohoda na dodávku technických a medicinálnych plynov, prenájom prepravných nádob a zásobníka
69/O/22
449 673,84 € Air Products, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. November 2022
Kúpna zmluva
Z202212713_Z
3 420,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
7. November 2022
Kúpna zmluva
Z202212514_Z
2 394,00 € TOWDY s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
4. November 2022
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
268/22
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. November 2022
Dohoda o uznaní dlhu a o úhrade dlžnej čiastky v splátkach
68/O/22
0,00 € Jarmila Dražďáková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
31. Október 2022
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
262/22
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
26. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202212063_Z
4 320,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica