Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti
2023-0276-1211601
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. exe, a.s.
19. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o spoločnom postupe pri zmene pripojenia spoločnosti FORTISCHEM a. s. do prenosovej sústavy SR v elektrickej stanici Bystričany
2016-0291-1171510/06
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. FORTISCHEM a. s.
19. September 2023
Zmluva o dodávke infraštruktúry pre obchodné systémy MARI, PICASSO
2023-0231-1158330
36 644,83 € Alanata a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19. September 2023
Agreement on Emergency Electricity Delivery
2023-0254-1215320
0,00 € MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19. September 2023
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2023-0286-1215320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bulkcom s. r. o.
18. September 2023
Zmluva o dielo
2023-0023-1180530
498 000,00 € ENERGA s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18. September 2023
Zmluva o dielo
2023-0193-1178530
411 882,00 € LiV ELEKTRA, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
13. September 2023
AGREEMENT on Provision of Emergency Energy Assistance for Securing the Power System of Ukraine regarding the Emergency Synchronisation performed on 16.3.2022 between the Power System of Continental Europe Synchronous Area and the Power System of Ukraine
2023-0102-1196720
0,00 € 50Hertz; Amprion; APG; ČEPS; HOPS; ESO; ELES; EMS AD; Energinet; MAVIR; Transelectrica; PSE; RTE; SEPS; Terna Private Joint Stock Company “National Power Company “Ukrenergo”
13. September 2023
Amendment Agreement to the Framework Agreement
2020-0303-1196720/01
0,00 € ENTSO-E; 50Hertz; Amprion; APG; ČEPS; CREOS; HOPS; ESO; ELES; Elia; Energinet; ADMIE; MAVIR ZRT.; Transelectrica; PSE S.A.; REE; REN; RTE; SEPS; TenneT NL; TenneT DE; Terna; TransnetBW; VUEN; CGES AD; EMS AD Beograd; MEPSO; NOSBiH; OST; Swissgrid ENTSO-E; 50Hertz; Amprion; APG; ČEPS; CREOS; HOPS; ESO; ELES; Elia; Energinet; ADMIE; MAVIR ZRT.; Transelectrica; PSE S.A.; REE; REN; RTE; SEPS; TenneT NL; TenneT DE; Terna; TransnetBW; VUEN; CGES AD; EMS AD Beograd; MEPSO; NOSBiH; OST; Swissgrid
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2023-0282-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. September 2023
Kúpna zmluva č. 859371-114/2023/SM-Vi
2023-0252-1165420
58 800,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2023-0275-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2023-0277-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. September 2023
Poistná zmluva pre Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
2013-0309-110000/01
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11. September 2023
Zmluva o dielo
2023-0243-1171510
86 400,00 € PROVED, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11. September 2023
Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti
2023-0257-1214610
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Alanata a. s.
11. September 2023
Zmluva o dielo
2023-0237-1139230
81 122,40 € SOITRON, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2022-0283-1178530/01
0,00 € ENERGA s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní
2023-0256-1165420/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Viliam Schichman
6. September 2023
Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti
2023-0264-1211601
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. NESS Slovensko, a.s.