Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2022
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SOFTWARE
20220831-SAV_AVIS_System_TTODV
11 820,00 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Slovenská akadémia vied
31. December 2022
Sublicenčná zmluva
Z/2022/012/011/MGR
0,00 € Nuaktiv s.r.o. Slovenská akadémia vied
31. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 238/2022/CSČ SAV-VS SAV
238/2022/CSČ SAV-VS SAV
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. organizačná zložka: Výpočtové stredisko SAV Slovenská akadémia vied
22. December 2022
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
29/2022
Doplnená
1 138 365,67 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
Doplnená
1 042 414,87 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
20. December 2022
Rámcová dohoda
ZM1/2022-27
9 999,00 € Peter Fogaš - CENTROSERVIS Slovenská akadémia vied
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
31/2022
1 230 580,00 € Ústav merania SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. PZS 1 I 2023
pzs_1_2023
0,00 € GO travel Slovakia s.r.o. Slovenská akadémia vied
19. December 2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
kolektivna_2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV Slovenská akadémia vied
19. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
40/2022
2 184,02 € Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Slovenská akadémia vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
7. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
29/2022
54 765,36 € Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Slovenská akadémia vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
7. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
30/2022
0,00 € Ústav merania SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
28/2022
1 513 938,00 € Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.2363-03-01_ SASPRO 2
243/2022
Doplnená
205 479,00 € Slovenská Technicka Univerzita v Bratislave Slovenská akadémia vied
5. December 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
ZM1/2022-25
30 600,00 € Iveta Drobnicová - LOTO Slovenská akadémia vied
2. December 2022
Rámcová kúpna zmluva č. ZM1/2022-26
ZM1/2022-26
0,00 € St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. Slovenská akadémia vied
2. December 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_mervart
250,00 € doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D. Slovenská akadémia vied
28. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_rosa
0,00 € Maria de Lurdes Pereira Rosa Slovenská akadémia vied
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1381-03-02 _ program SASPRO 2
242/2022
Doplnená
148 608,00 € Ústav polymérov SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
25. November 2022
Príkazná zmluva
pz20221124_cada
0,00 € Doc. Ing. Karel Čada, PhD. Slovenská akadémia vied