Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí služieb
109/2015-900/MPRV SR
180 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. Február 2015
Zmluva o poskytnutí priestoru na zverejnenie informácií o výhrach na Markízatexte
2015002
5 184,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
12. Február 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času
64/PopVaT/2015
162 755,30 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
26. Január 2015
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2006824
2 054,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. December 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojen
536/UNB/2014
5 000,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11. December 2014
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2006316
1 228,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. December 2014
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2006477
1 372,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
3. December 2014
Zmluva na nákup vysielacieho času
1294/PopVaT/2014
67 593,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
19. November 2014
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2006239
5 412,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. August 2014
LICEČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2005534
1 389,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. August 2014
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2005535
1 288,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. August 2014
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-26-2014_2014
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Jún 2014
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu ZHZ 2014
40/2014/OZ
2 430,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
13. Jún 2014
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2004827
1 557,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. Máj 2014
Kúpna zmluva na predaj a odber energetických drevních štiepok číslo 35/2014/II.Q/02/360
3494/2014/LSR
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Lesy SR š.p. OZ Smolenice
2. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_KDI-ZML-11-2014_2014
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2014
Zmluva na nákup vysielacieho času
737/PopVaT/2014
203 385,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
29. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí služieb
200/2014-900/MPRV SR
120 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času č. 182/KGR/2014
182/KGR/2014
61 162,15 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času č. 183/KGR/2014
183/KGR/2014
60 957,38 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny