Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2016244
1 910,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Február 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2016224
4 096,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Február 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2016225
6 136,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Február 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2016202
1 950,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2018
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
250,00 € Markíza Slovakia, s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
16. Január 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2015990
1 209,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. Január 2018
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2018003
899 332,14 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
12. Január 2018
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2018004
360 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Január 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2015991
3 777,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. December 2017
Zmluva o spolupráci
2017177
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18. December 2017
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1056/2017
229 920,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad vlády SR
1. December 2017
Zmluva na nákup vysielacieho času
711/AE00/2017
960 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. November 2017
Zmluva o nájme APZ-KV-1-024/2017
APZ_ZM_APZ-KV-1-24-2017_2017
250,00 € Markíza Slovakia, s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
25. Október 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2015338
3 165,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. Október 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2015145
2 054,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. Október 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2015272
960,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Október 2017
Zmluva o nájme
APZ_ZM_APZ-KV-1-022-2017_2017
250,00 € Markíza Slovakia, s. r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
28. September 2017
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
13904/2017-M_KVSÚ 37989/2017
127 701,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2014958
22 152,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. September 2017
Zmluva o nájme APZ-KV-1-021/2017
APZ_ZM_APZ-KV-1-021-2017_2017
250,00 € Markíza Slovakia, s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave