Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2014
Rámcová zmluva o nákupe vysielacieho času
0235/2014
1 296 000,00 € MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2014
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2004080
3 494,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Marec 2014
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s §3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
72/UNB/2014
132,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Marec 2014
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Rusalka
05/2014/OZ
3 000,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
25. Február 2014
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení výroby záznamu podujatia
ZM2003853
8 400,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
31. Január 2014
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2003875
10 761,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Január 2014
Zmluva o poskytnutí priestoru na zverejnenie informácií o výhrach na Markízatexte
2014016
5 184,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
27. December 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spoj
486/UNB/2013
5 500,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12. December 2013
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2003485
3 568,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2013
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Hrnčiarsky bál
30/2013/OZ
3 000,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
3. December 2013
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
435/UNB/2013
240,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
28. November 2013
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2003285
43 730,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. November 2013
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_KDI-ZML-40-2013_2013
0,00 € MaRKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. November 2013
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
418/UNB/2013
208,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11. Október 2013
Obchodná zmluva vysielanie TV spotu Verdi
24/2013/OZ
3 900,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
7. Október 2013
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2002895
4 059,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Október 2013
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2002728
8 418,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
19. August 2013
Zmluva o technickom zabezpečení výroby televízneho programu
ZM2002737
4 800,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. August 2013
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-27-2013_2013
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Jún 2013
Licenčná zmluva k slovenskej jazykovej verzii filmových diel
ZM2002246
15 499,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska