Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2018
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2018181
360 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. December 2018
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2018182
900 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17. December 2018
Zmluva na nákup vysielacieho času
934/AE00/2018
840 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. December 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2018669
15 772,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. November 2018
Rámcová dohoda
140/2018/7
775 558,80 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
9. November 2018
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela Vianočný zázrak
2018157
198 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. September 2018
Zmluva o nákupe mediálneho priestoru
207/2018/MPRVSR-120
48 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. September 2018
Zmluva o nákupe mediálneho priestoru
183/2018/MPRVSR-120
84 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. September 2018
Zmluva o nákupe mediálneho priestoru
165/2018/MPRVSR-120
18 000,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. August 2018
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-23-2018_2018
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (KR PZ v Bratislave)
23. August 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2017771
13 968,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. August 2018
Kúpna zmluva
ZM2017913
1 680,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. August 2018
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
911/2018
1 200 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad vlády SR
10. Apríl 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2016681
1 036,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2016569
2 179,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Marec 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2016411
2 174,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2016351
1 804,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Február 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2016198
4 464,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Február 2018
DAROVACIA ZMLUVA
20180215_markiza
800,00 € MARKIZA -SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
16. Február 2018
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2016226
62 154,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska