Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2017
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
222/2017-120/MPRV SR
60 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. MPRV SR
30. August 2017
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
221/2017-120/MPRV SR
264 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. MPRV SR
7. August 2017
Zmluva o poskytnurí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-33-2017_2017
0,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o., Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
24. Júl 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2014498
1 356,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14. Júl 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2014565
825,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. Júl 2017
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
246/2017-2060-2241
216 000,00 € MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
29. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_KDI-ZML-17-2017_2017
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
22. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
14592/2017-M_KVSÚ
Doplnená
99 999,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. Jún 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2014040
998,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Jún 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2014243
1 574,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. Jún 2017
Zmkluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
10/2017
50,00 € Markíza - Slovakia, s.r.o. Detský domov HARMÓNIA
9. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
13904/2017-M_KVSÚ
Zrušená
227 700,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. Máj 2017
Obchodná zmluva Vysielanie tv spotu Aleko, Iolanta
22/2017/OZ
2 666,40 € Markíza-Slovakia Štátna opera
5. Máj 2017
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 110/2017
110/2017
112 502,06 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Apríl 2017
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2013790
3 720,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15. Marec 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2013393
Doplnená
8 870,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Marec 2017
Obchodná zmluva Vysielanie tv spotu Don Pasquale
6/2017/OZ
3 590,40 € Markíza-Slovakia Štátna opera
7. Marec 2017
Licenčná zmluva
ZM2013378
528,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2013185
1 094,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
8. Február 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2013176
1 792,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska