Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2017
Obchodná zmluva Vysielanie tv spotu Don Pasquale
6/2017/OZ
3 590,40 € Markíza-Slovakia Štátna opera
7. Marec 2017
Licenčná zmluva
ZM2013378
528,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2013185
1 094,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
8. Február 2017
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmového diela
ZM2013176
1 792,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Január 2017
Zmluva o poskytnutí priestoru na zverejnenie informácií o výhrach na Markízatexte
2017030
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. December 2016
Zmluva o nákupe vysielacieho času
2016139
899 332,14 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
27. December 2016
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2012489
5 541,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15. December 2016
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2012490
2 668,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
4. November 2016
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 66/2016
66/2016
132 336,40 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. Október 2016
LICENČNÁ ZMLUVA k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2012013
11 980,80 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. September 2016
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
16960/2016-M_KVSÚ
150 000,00 € MARKÍZA- SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. September 2016
Zmluva o nájme
APZ_ZM_APZ-KV-1-031-2016_2016
250,00 € Markíza Slovakia, s. r. o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
10. August 2016
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-26-2016_2016
0,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Jún 2016
Zmluva o dielo a licenčná zmluva (270.818/2016-OKOM)
1130000633
80 042,40 € Markíza - Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. Apríl 2016
Obchodná zmluva Vysielanie tv spotu Nemé tváre
11/2016/OZ
3 010,00 € Markíza - Slovakia, spol. s r. o. Štátna opera
15. Marec 2016
Kúpno-predajná zmluva
14032016
0,00 € Markíza-Slovakia s.r.o. Spojená škola, Bratislava
14. Marec 2016
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2010258
21 110,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14. Marec 2016
Licenčná zmluva k slovenskej zvukovej verzii filmových diel
ZM2010184
4 454,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1. Marec 2016
Obchodná zmluva Vysielanie tv spotu Jánošík
5/2016/OZ
3 010,00 € Markíza-Slovakia Štátna opera
17. Február 2016
Zmluva o nájme
APZ_ZM_PA-ETU-1-2016_2016
250,00 € Markíza Slovakia s.r.o Akadémia Policajného zboru v Bratislave